Från den 1 juli är apoteksmarknaden öppen för konkurrens. För tusentals apoteksanställda hänger pensionsvillkoren nu i luften.

Farmaciförbundet, som organiserar apotekare, receptarier, apotekstekniker och assistenter, hävdar att de anställda ska behålla samma avtalspension som i dag. Det vill säga den gamla formen av ITP-pension, där pensionen blir en viss del av slutlönen.

Arbetsgivaren anser däremot att de som lämnar statliga Apoteket AB ska byta till den nya, premiebestämda ITP-pensionen, ITP 1. Där betalar arbetsgivaren in en viss procent av lönen för pensionen, som sedan blir så stor som besparingarna räcker till.

Apoteksanställda kan förlora tusentals kronor i månaden
Facket ser det som ett sätt att sänka pensionskostnaderna och göra de apotek som ska säljas ut mer attraktiva för privata ägare.

-Våra medlemmar kan förlora tusentals kronor i månaden i pension om de tvingas över till ITP 1, säger Åsa Norrman-Grenninger, kanslichef vid Farmaciförbundet.

Farmaciförbundet har förhandlat upprepade gånger med de apotek som ska privatiseras (och som företrätts av Almega i förhandlingarna). Senaste förhandlingen hölls i slutet av juni. Ingen av parterna har ändrat inställning.

-Därmed vet vi inte vad som gäller med våra medlemmars pensioner, säger Åsa Norrman-Grenninger. Vi har fortfarande inte sett protokollet från den sista förhandlingen. Läget är oklart.

FAKTA / Två tredjedelar av apoteken ska säljas
Två tredjedelar av apoteken ligger nu ute till försäljning (de har samlats i ett särskilt omställningsbolag, OAB, i väntan på nya ägare). Farmaciförbundet ser det som märkligt att överlåtaren Apoteket AB förordar sämre pensionsvillkor för personal som går till blivande konkurrenter, men accepterar det äldre ITP-avtalet för sin egen personal. På sin hemsida framkastar facket misstanken att regeringen givit order om pensionsvillkoren för att locka köpare till de apotek som säljs ut.