De centrala förhandlingarna mellan Schenker AB och fackförbundet Transport om hur nivåerna ska se ut i ett nytt ackordlönesystem har strandat.
–Förhandlingarna har varit hårdnackade. Nu går vi vidare till Arbetsdomstolen (AD), säger Lennart Sköld, på Transports förbundskontor.

LO Tidningen har tidigare berättat att facket och arbetsgivaren Schenker AB i Bäckebol inte kunnat komma överens om hur nivåerna ska se ut i ett nytt lokalt ackordlönesystem. För lite mer än ett halvår sedan sade arbetsgivaren upp det gamla lokala avtalet. Från och med den 1 juni går de anställda i stället på de miniminivåer som anges i riksavtalet plus en extrapeng på 2,29 kronor i timmen.

Enligt facket innebär detta att terminalarbetarna får räkna med mellan 2500 och 3000 kronor mindre per anställd och månad tills frågan är löst.

Strandat
Förhandlingarna om ett nytt ackordslönesystem har fortsatt på central nivå, men även dessa strandade på fredagen.

–Vi är oense om viken ackordsättning det ska vara. Men avtalet säger, enligt vårt förmenande, att fram tills parterna har kommit överens om ett nytt ackordlönesystem så ska företaget  fortsätta utbetala löner enligt det gamla, säger Lennart Sköld.

Företaget har en annan uppfattning och hävdar att det i den lokala överenskommelsen stod att om man inte längre ville ha ackordlönesystemet skulle man gå tillbaka till det som gällde när det infördes 1996.

–Då hade vi riksavtalet plus extrapengen. Vi skulle kunna säga upp den överenskommelsen också om extrapengen, men det väljer vi att inte göra i nuläget, säger Michael Behrendt. 

Lucka
Men Transport hävdar att det finns en lucka i handlingarna där man inte kan redovisa hur det har sett ut tidigare. Nu ser fackförbundet ingen annan utväg än att låta AD avgöra tvisten.  

– Vi kan inte acceptera att man med förändringar i de lokala löneavtalen i princip tar bort hela den avtalshöjning som vi har gjort och lite till, säger han.

För Michael Behrendt kommer det som en nyhet att Transport nu väljer att gå vidare till AD.

– Men vi har ju principiella åtskillnader både när det gäller vad ett sådant här premielönesystem är och huruvida ett sådant är uppsägningsbart eller inte. Då är det väl lika bra att en tredje man får avgöra det här, säger han.
Michael Behrendt påpekar att det i den lokala premielöneöverenskommelsen finns en uppsägningstid angiven.

–I Transportavtalet framgår det att det är uppsägningsbart på en månad. I det avtalet som vi har tecknat har vi skrivit två månader. Men vi har nu haft sex månader och vi har fortfarande inte kommit fram till ett nytt system, säger Michael Behrendt.


FAKTA / Oenigheten

Företaget vill införa ett löneackordsystem med fyra nivåer i stället för tre, som det varit i det gamla. Där fick terminalarbetarna 13,15 och 18 kronor extra i timmen. De flesta fick den högre summan. Nu vill Schenker AB i stället ha nivåerna 5,10, 15 och 22 kronor i timmen. Facket säger nej och vill ha mer pengar i det nya systemet än vad företaget är berett att ge.   
–Företaget vill dessutom sänka det totala utfallet med några kronor i varje grupp och ge mer till den övre gruppen, där det är väldigt få människor som kommer in, säger Lennart Sköld.