– Ericsson och ABB hade aldrig utvecklats till internationella koncerner utan stora beställningar från den offentliga sektorn, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef vid Almega.

-På samma sätt kan politikerna använda offentliga upphandlingar för att stimulera framväxten av nya tjänsteföretag.

Rapporten, som presenterades i Visby i dag, torsdag, beskriver hur nya företag kan startas som resultat av offentliga kontrakt. Ett exempel är utbildningsföretaget Vittra, som vuxit fram ur två förskolor i Sollentuna. Offentliga beställningar är också en trygg bas för att ta fram nya tjänster och slå sig in på nya marknader, något som bland andra sjukvårdsföretaget Capio dragit nytta av.

– Bara omkring tio procent av den offentliga verksamheten är öppen för aktörer utifrån, säger Ulf Lindberg. En väldig potential för nyföretagande och tillväxt ligger och väntar.

 

Straff i fortsättningen
Liksom på beställning föreslår finansdepartementet i dag i en promemoria att Konkurrensverket ska kunna väcka talan mot kommuner och landsting som inte öppnar sin verksamhet för konkurrens så som lagen om offentlig upphandling kräver. Från och med juni 2010 ska kommunerna kunna straffas genom att kontrakt upphävs, eller genom böter på upp till fem miljoner kronor.

– I höst lägger vi också fram förslag som ska hindra kommunerna att tilldela sina egna bolag jobb som privata företag skulle kunna utföra om de fick chansen, säger Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig (kd) i finansdepartementet.

Marknaden för de privata företagen kommer alltså att vidgas. Men upphandling av vård och utbildning leder inte automatiskt till god kvalitet, något som debatten i samband med att Almegarapporten presenterades gav många exempel på.

 

Kunderna inte nöjda
– Sundbyberg, som av Almega utsetts till Årets valfrihetskommun, har lagt ut 80 procent av sina äldreboenden på entreprenad. Men vi har hamnat sist i mätningar av hur nöjda kunderna är, berättar kommunalrådet Helene Hellmark Knutsson (s).

Fackförbundet SKTF:s förhandlingschef, Anders Hammarbäck, pekar på hur insynen och de anställdas meddelarfrihet i förhållande till massmedia försvinner då offentliga myndigheter ersätts av privata företag.

Men i grunden anser socialdemokratiska kommunpolitiker, precis som sina borgerliga kollegor, att upphandling av offentlig verksamhet kan sänka kostnaderna – och stimulera fram nya privata företag.

– Absolut, säger Helene Hellmark Knutsson. Skillnaden ligger i perspektivet. Medan de borgerliga vill ha sanktioner mot kommuner som inte upphandlar är vår utgångspunkt hur medborgarna ska få så bra verksamhet som möjligt.