Svenska hem struntar helt i etik och miljö. Medan den största jätten Ikea har gått längst, och till och med slutit ett globalt avtal med facket.

 

Det är föreningen Fair Trade Center som granskat fem svenska möbeljättar. Enligt rapporten saknar Svenska hem (som står för 2,1 procent av den svenska marknaden) helt etiska krav, uppföljning och information om tillverkningen i låglöneländer. Företaget har heller ingen anställd som ansvarar för etiska krav på tillverkningen eller miljö.

Ansvarslöst
Mio (som står för 5 procent av marknaden) och EM (med 3 procent av marknaden) ställer visserligen krav om till exempel fackföreningsfrihet, förbud mot barnarbete, bestraffning och diskriminering. Men inget av företagen följer upp att leverantörer följer de kraven.

– Möbelbranschen måste ta frågorna om etik på större allvar. När en stor och växande andel av de möbler som säljs importeras från bland annat Kina är det ansvarslöst att som Svenska Hem inte ens ha en etisk policy eller att som Mio och EM inte följa upp kraven de ställer, säger Annika Torstensson, projektledare på Fair Trade Center i ett pressmeddelande.

Ikea bäst
Enligt Fair Trade Center är det anmärkningsvärt att möbelbranschen inte bryr sig mer om bättre arbetsvillkor och miljö. Föreningen skriver att tre av landets största dagligvaruhandlare och tio av de största svenska klädföretagen har regler för lägsta arbetsvillkor, och att det borde vara praxis år 2009.

När det gäller möbler är Jysk (vars andel av den svenska marknaden uppgår till 5,8 procent), men framför allt Ikea (som har 33,7 procent av marknaden), bättre när det gäller att ställa krav på arbetsvillkor, kontrollera att så sker samt miljö. Ikea är det enda företaget som slutit ett globalt avtal med en facklig international – Byggnads- och träinternationalen (BTI).