Fyra av tio tvivlar på att de skulle få rehabilitering om de blev sjuka länge, visar en LO-undersökning. Och varannan svensk tror inte att han eller hon skulle få en rättssäker behandling av Försäkringskassan vid sjukdom.

Det är allvarligt, eftersom ett huvudsyfte med sjukförsäkringen är att skapa en känsla av trygghet hos de försäkrade – också hos dem som aldrig behöver utnyttja försäkringen.

– Tilltron är viktig för människors vilja att betala för den allmänna sjukförsäkringen, kommenterar Irene Wennemo vid LO.

– Sviktar förtroendet, så kommer allt fler att teckna privata försäkringar. Grunden för en allmän försäkring urholkas. Brist på trygghet gör också att människor sparar mer. Minskad konsumtion fördjupar den ekonomiska krisen, påpekar Irene Wennemo.


Kommande studie

Undersökningen, där ett representativt urval av 1.000 personer från 18 till 74 år har intervjuats, visar att de som inte varit sjukskrivna själva har en något ljusare bild av möjligheterna till rehabilitering vid långvarig sjukdom än de som varit sjukskrivna det senaste året.

Å andra sidan har de som varit sjukskrivna en något större tilltro till rättssäkerheten i Försäkringskassans hantering. Men skillnaden är liten. 48 procent av de tillfrågade som har egen erfarenhet tror att de skulle få en rättssäker behandling om de blev sjuka igen, 47 är tveksamma eller litar inte alls på myndigheten.

Undersökningen är en del i en större kommande studie från LO. Eftersom den är den första i sitt slag går det inte att säga om tilltron till sjukförsäkringen har eroderat länge, eller urholkats efter att den borgerliga regeringen infört stramare regler.

Tidsgräns
Riksdagsledamoten Björn Axén tonar ner betydelsen av att arbetsförmågan numera ska prövas mot varje tänkbart jobb på arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning: ”En sådan prövning fanns redan tidigare, vi har bara infört en tidsgräns”.

-Alla är inte färdigrehabiliterade efter 180 dagar, invänder Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden HSO. Jag får mejl från medlemmar som tvingats välja om de ska säga upp sig från sitt gamla jobb eller stå utan ersättning.