– Den nya inspektionen för socialförsäkringen tycker vi är bra egentligen. Men vi är ändå lite oroliga för vad det kommer att bli av den.
Irene Wennemo, chef för LO:s arbetslivsenhet, betygsätter några sommarens nya lagar.

Hon hoppas att nya generaldirektören Per Molander har grundinställningen att socialförsäkringarna (som allmän pension, a-kassa, sjukförsäkring) fyller en viktig funktion i samhället.

I det han uttryckt hittills har Irene Wennemo noterat en hel del ifrågasättande av de goda sidorna med dagens modell, därav hennes oro inför en lag som egentligen är bra:

– Det är viktigt om man ska granska socialförsäkringen och effektiviteten och så vidare att man tycker att den modell som vi har är grundläggande bra – och att man kan förbättra den, säger hon.

 

Bättre efter kritik
Bland de övriga nya lagarna sätter hon ett plus för att väktare från andra EU-medlemsländer får jobba tillfälligt i Sverige efter en kontroll av hans eller hennes yrkeskvalifikationer.

– Vad jag vet så är Transport nöjt med utformningen i slutändan. Men de första förslagen var fackförbundet väldigt kritiska till, säger hon.

Att det blir fler apotek och att Apoteket mister ensamrätten till att sälja vissa läkemedel kommenterar hon så här:

– Mycket händer inom Apoteket och i stora drag är vi väldigt tveksamma till de förändringar som sker. Just den här delen tillhör inte den värsta, men utvecklingen i allmänhet där stora delar av Apoteket säljs ut tycker vi är bekymmersam.

Applåder
Husavdraget gör Irene Wennemo tummen upp för.

– Byggfacken har tidigare varit för det medan LO varit skeptiskt. Men då var det högkonjunktur och brist på byggarbetare. Nu går vi in i en högkonjunktur med arbetslöshet även i den sektorn. Just i det här läget borde man expandera husavdraget till att också innefatta flerbostadshus.

LO applåderar även yrkeshögskolorna.

– Vi har haft ganska täta kontakter med myndigheten för yrkesskolan för att se till att få in inflytande från arbetsmarknadens parter när yrkeshögskolan utformas, säger Irene Wennemo.

Fel strategi
Däremot gör hon tummen ner för att SJ:s ensamrätt upphävs på våra järnvägar.

– Det är fel strategi för att få ner priserna på tåget. Problemet är att det är för trångt på spåren. Man har inte gjort tillräckliga investeringar under lång tid. Sedan har det inte varit tillräcklig ägarstyrning av SJ. Men det här löser inga problem, säger hon.

 

Läs också: Artikeln "De nya lagarna från juli 2009" 2009-07-01