– Se över hela pensionssystemet! De kommande två åren får en vanlig pensionär sin pension sänkt med 10.000 kronor. Klyftan till de förvärvsarbetande är oacceptabel, säger PRO:s förbundssekreterare Anders Tejlebäck.

De senaste prognoserna från Konjunkturinstitutet pekar på att pensionerna sjunker med 1,9 procent 2010 och 3,3 procent 2011.

Minskningen beror framför allt på att AP-fonderna, som fungerar som buffert i pensionssystemet, sjönk kraftigt i värde förra året. Börsfallet kan möjligen ses som ett tillfälligt problem.

– Men från och med 2011 kommer även nedgången i den reala ekonomin att påverka pensionerna negativt, säger Anders Teljebäck, förbundssekreterare.

– Arbetslösheten ökar. Och många har lämnat a-kassan, eller får ut mindre än 80 procent av lönen som arbetslösa. Därmed minskar de avgifter som betalas in till pensionssystemet.

Halkar efter
Följden blir att pensionerna hålls tillbaka en följd av år framöver. Och pensionerna har redan halkat efter lönerna, enligt den rapport som PRO presenterade i Visby i dag, onsdag. 1992 – 2007 steg lönerna med 41,8 procent sedan inflationen räknats bort – medan pensionerna sjönk med 0,2 procent under de 15 åren.

PRO riktar hård kritik mot att pension beskattas hårdare än lön, eftersom pensionärer inte får del av jobbskatteavdraget. Från en månatlig pension på 14 000 kronor dras 732 kronor mer i skatt än en lika stor lön.

– I Finland fick trycket från pensionärsorganisationer och skattebetalare regeringen att avskaffa motsvarande orättvisa i beskattningen 2008, säger Edward Andersson, professor emeritus i skatterätt vid Helsingfors universitet.

Inte ensamma
PRO hoppas skapa ett lika starkt tryck för utjämnad beskattning i Sverige. Och pensionärerna står inte ensamma.

– Vi ser pension som uppskjuten lön. Då ska den beskattas som lön, säger LO:s chefsekonom Lena Westerlund.

– Det är fullständigt otillständigt att människor får höjd skatt vid pensioneringen, samtidigt som deras inkomst sänks, anser Veronica Palm (s), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och ledamot i den fempartigrupp som följer och pensionsreformen.

Mats G Nilsson (m), också han ledamot av socialförsäkringsutskottet och pensionsgruppen, hävdar att jobbskatteavdraget tvärtom är till fördel för pensionärerna:

– Avdraget minskar arbetslösheten. Och ju fler som arbetar, desto mer pengar finns det till pensioner.