Om oppositionen vinner nästa val rivs avregleringen av Sveriges järnvägstrafik upp. Det utlovas i en debattartikel på DN-Debatt som även Sekos förbundsordförande Janne Rudén skrivit under.
– Med avregleringen månar man inte om resenärer och allra minst om de anställda, säger Janne Rudén till LO Tidningen.

Janne Rudén konstaterar att Sverige är på väg att bli det enda landet i Europa som har en helt avreglerad järnvägsmarknad.

Han jämför med hur det ser ut på de brittiska järnvägarna, där trafiken redan är avreglerad. Men där övervakar staten ändå marknaden för att skydda resenärerna när det exempelvis gäller  priser och minsta tillåtna servicenivå. I Storbritannien tillåts bara en operatör per sträcka. Detta för att undvika kaos.

– Men här i Sverige går man ett steg längre än man gjort i England. Nya Zeeland gick längre och där slutade det med totalkaos, säger Janne Rudén.

Kapacitetsbrist
Han kan inte se hur avregleringen skulle kunna lösa de problem som redan finns i dag med bland annat kapacitetsbrist på spåren. 

– Spåren är redan i dag fullknökade, säger han.

I debattartikeln som han skrivit tillsammans med Lena Hallengren (S) Lars Ohly (V) och Karin Svensson Smith, (MP) lovar han att avregleringen ska rivas upp om det blir seger för oppositionen i nästa val.

– Går det att avreglera så går det att reglera, säger han.

Oväntat stöd
Janne Rudén har fått många positiva reaktioner på artikeln.

– Jag har fått från oväntat håll också. En person på näringslivets forskningsinstitut Ratio har uttalat att det här är ett dumt förslag och SJ:s ordförande tycker att debattartikeln är bra. Och han är ju en gammal moderat,  säger Janne Rudén.

Redan från och med den 1 juli är det möjligt för andra tågoperatörer än SJ AB att utföra helg- och veckoslutstrafik.