Medan var tredje Sacomedlem föredrar tidsbegränsade jobb vill alla LO-medlemmar – hundra procent av de tillfrågade – ha fast anställning. Och de fasta jobben ska helst vara på heltid: Drygt hälften av de deltidsarbetande kommunalarna (52 procent) skulle arbeta mer om de bara fick.

Kommunals och Hotell- och restaurangfackets nya undersökning ger därmed stöd för de båda förbundens uppfattning att kraven på rätt till heltid och fast anställning ska lyftas fram av LO i avtalsrörelsen 2010.

– Kris eller inte, kravet att heltid ska vara en rättighet måste finnas med i LO:s plattform inför avtalsrörelsen, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

– Vi kan inte ta kravet på LO:s kongresser – och sedan släppa det när det är skarpt läge.

Jämställdhet
Som Ylva Thörn ser det måste ytterligare två kvinnofrågor finnas med i LO-plattformen: förutom stärkt rätt till tillsvidareanställning också jämställdhetspotter i någon form.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh vill inte föregripa beslutet om gemensamma LO-krav inför avtalsrörelsen, som LO:s representantskap ska fatta den 22 oktober. Men han håller med om att den ekonomiska krisen inte är ett skäl att vänta med kraven på att kvinnor ska få samma förutsättningar som män.

Däremot kan krisen ha gjort sådana krav svårare att driva:

– Jag är väldigt rädd att IF Metalls krisuppgörelse om sänkt arbetstid ska ha givit arbetsgivarna blodad tand. De kommer att kräva liknande regler, fast mer generellt utformade, i framtiden.

Orolig Thörn
Också Ylva Thörn ser med ”stor oro” på vilka konsekvenser krisavtalen kan få för avtalsrörelsen. Hon varnar för att ta lätt på de deltidsarbetslösas problem.

– Bland våra medlemmar ser vi att det är svårare för deltidsarbetslösa att komma tillbaka till heltidsjobb än för dem som blir helt arbetslösa. De får sämre service av Arbetsförmedlingen, och med den nya 75-dagarsgränsen för stämpling på deltid förbrukar de snabbt sin rätt till ersättning från a-kassan.

Kommunals och Hotell- och restaurangfackets undersökning bygger på några tusen webintervjuer, dels bland de bägge förbundens medlemmar, dels bland allmänheten. Undersökningen ger nytt stöd för gamla sanningar om att deltidsanställda har svårt att klara sig på sin lön, och att visstidsanställda inte får kompetensutveckling på jobbet så som sina fast anställda arbetskamrater.