Fler unga måste in på arbetsmarknaden, anser IF Metall. Facket bjuder in motparterna till samtal om praktik och utbildning, och tar samtidigt avstånd från lägre ungdomslöner för vanliga jobb.

 

Ungdomsarbetslösheten är hot inte bara mot ungdomsgenerationen utan också mot hela samhället, enligt IF Metall. Förbundet vill nu hitta nya lösningar tillsammans med sina motparter för att få in unga i industrin.

 

– Det är en social bomb som tickar här som vi måste ta oss an och vi är beredda att göra det, säger Stefan Löfven, ordförande för IF Metall.

 

Respekt

 

Förbundet kommer efter sommaren att ta en diskussion med sina arbetsgivarorganisationer om hur de gemensamt ska kunna få in fler unga på praktik och utbildning inom industrin.

 

– Vi tror inte på att slopa lagen om anställningsskydd eller halvera lönerna för unga. Vi ska respektera ungdomarna fullt ut och se dem som den framtid de är, säger Stefan Löfven.

 

Han tar därmed avstånd från Folkpartiets förslag om lärlingsanställningar i fler branscher. De unga skulle enligt förslaget få sämre anställningsskydd och löner som motsvarar ungefär hälften av vad vanliga anställda får.

 


Öppen för diskussion

 

Stefan Löfven säger att den som går in och arbetar som vanligt i produktionen ska ha full lön. Men han är ändå beredd att diskutera lönerna för de unga i samtalen med arbetsgivarna.

 

– Kommer man in på utbildning, praktik eller liknande som inte innebär att man inte bara går in i produktionen, då är vi beredda att diskutera vad lönen för det ska vara, säger han.

 

IF Metall har tidigare haft introduktionslöner för ungdomar i avtalen, men dessa togs bort för att de inte användes.

 

– Vi kan tänka oss en liknande variant, men då får vi se till att vi arbetar systematiskt så att vi får igång det här samarbetet mellan parterna.

 

Delat ansvar

 

Facket kommer att kontakta arbetsgivarna efter sommaren, och sedan även regeringen. Stefan Löfven hoppas också att andra branscher ska haka på.

 

– Hela svenska arbetslivet ska dela det här ansvaret och visa ungdomarna att vi tror på dem, och att vi satsar för att de ska få jobb och en framtid, och det är bråttom, säger han.