Avgiften till a-kassan har höjts för nio av tio LO-anslutna i år. När avgiften för a-kassorna sänks i morgon märks det inte i arbetarnas plånböcker. Bara Kommunals kassa sänker avgiften.

 

Det ska bli biligare att vara med i a-kassan lovade regeringen i höstas. I morgon sänks därför avgiften som regeringen kräver in från kassorna med 50 kronor per medlem. Men sänkningen kommer inte LO-medlemmarna till del.  

 

Kommunals a-kassa är den enda LO-kassa som sänker sin avgift med en femtiolapp, men då höjdes avgiften med dubbelt så mycket i maj. Två LO-kassor, Handels och HRF:s, höjer i stället sina avgifter imorgon.

 

– Det finns inte en möjlighet att sänka avgifterna när arbetslösheten ökar som den gör, säger Harald Peterson, föreståndare för Handels a-kassa och ordförande för a-kassornas samorganisation (SO).

 


De flesta har höjt

 

Totalt har 8 av LO-förbundens 13 kassor höjt sina avgifter i år. Bland dem finns de största förbundens kassor. Drygt 90 procent av alla LO-medlemmar får därmed betala mer för a-kassan i dag än vid årsskiftet. De övriga har oförändrad avgift.

 

Medlemmarna i IF Metalls a-kassa har drabbats av den största höjningen på 175 kronor. Även byggnadsarbetare har fått en rejäl ökning med 129 kronor.

 

Anledningen är att arbetslösheten ökat kraftigt i deras branscher. Tanken med det nya finansieringssystemet är att de som har störst risk att drabbas av arbetslöshet också ska betala mest.

 

– Vi är oerhört kritiska till det. Hela konstruktionen är gjord för att slå hårdast mot de mest utsatta och de drabbar LO-medlemmarna extra hårt, säger Harald Peterson.

 

Billigare för akademiker

 

Samtidigt som arbetarna får betala allt mer blir det billigare för akademiker och många tjänstemän. Medlemmarna i den dyraste kassan, Alfakassan, betalar 450 kronor i månaden, vilket är fem gånger mer än akademikerna och medlemmarna i Finans- och försäkringsbranschens kassa som har de lägsta avgifterna.

 

– Det är inte legitimt att det ska vara så, när man betalar för samma försäkring, säger Harald Peterson.

 

Han tillägger att det är lätt att förstå att många valt att lämna a-kassorna.

 

– De med låg lön och hög risk för arbetslöshet har helt enkelt inte råd att vara med längre.

 

Harald Peterson hoppas ändå att de andra förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som börjar gälla i morgon ska locka några nya medlemmar. Det blir lättare att bli medlem då kravet på att man måste jobba i en viss omfattning tas bort. Fler ska också få ersättning som baseras på inkomsten, då det numer räcker med att ha arbetat i sex månader i stället för tolv.