En genomsnittlig 35-åring som arbetar i detaljhandeln har hela 132 procent högre månadsinkomst än en 18-åring. Då kan inte sämre villkor för de unga vara rätt recept mot ungdomsarbetslösheten, enligt en rapport från Handels.

Räknat per timme tjänar den typiska handelsanställda 35-åringen 129:29 kronor, mot 101:41 för 18-åringen. Det gör en skillnad på 27 procent.

– Men de unga, och särskilt de unga kvinnorna, har ofta otrygga timanställningar och arbetar i många fall ofrivilligt på deltid, säger Linnea Björnstam, utredare på Handels som har ställt samman rapporten. När man tar hänsyn till både timlön och antal arbetade timmar blir inkomstskillnaderna mycket stora.

– Det är också de som arbetar på deltid och visstidsanställningar som drabbas först vid åtstramningar på arbetsplatsen. Deras möjlighet att arbeta mertid försvinner – och därmed en viktig del av deras månadsinkomst.

Fel medicin
När unga redan har så dåliga villkor kan botemedlet mot den stigande ungdomsarbetslösheten inte vara sänkta ingångslöner för ungdomar, resonerar Handels. En åsikt som arbetsgivarnas organisationer ofta för fram, och som Svensk Handels vd Dag Klackenberg försvarade under ett samtal i anslutning till att Handels rapport presenterades i Visby på måndagen.

– Låt oss vända på det: Skulle arbetsgivarna anställa fler om man höjde ingångslönerna, som Handels vill? frågade Dag Klackenberg retoriskt.

Desto mer överens är facket och arbetsgivarna om att lagen om anställningsskydd, las, inte är något hinder för att ungdomar ska få jobb inom handeln.

– För de flesta småföretag är las ett psykologiskt problem, inte ett praktiskt, säger Dag Klackenberg.

Symbolfråga
Till den uppfattningen ansluter sig moderate riksdagsledamoten Göran Pettersson, ledamot av riksdagens näringsutskott, som deltog i diskussionen om de ungas möjligheter på arbetsmarknaden. I skarp kontrast till centerpartiets linje slår han fast:

-Las har blivit en symbolfråga. En psykologisk låsning. En frågan som vi kan förpassa till en historisk bakgård.


FAKTA / Unga i handeln

Detaljhandeln utgör en stor del av arbetsmarknaden för ungdomar. Unga under 25 år utgör 10,8 procent av hela arbetskraften, men 36,1 procent av alla arbetare inom privat detaljhandel.
Fackets huvudförslag för att ännu fler unga ska få jobb inom handeln är att stimulera konsumtionen genom en mer generös finanspolitik. Dessutom vill Handels införa en möjlighet till delpension för anställda som fyllt 60 år, och som lämnar plats för unga som anställs på heltid.