Anställda inom all socialtjänst och statliga behandlingar för missbrukare ska kunna rapportera om brister på samma sätt som sina kollegor inom äldre- och handikappomsorgen. Det föreslår regeringen i sin översyn av Lex Sarah.

I dagsläget omfattar skyldigheten att anmälda missförhållanden endast äldre- och handikappomsorgen. Men enligt en departementsskrivelse från regeringen vill man nu utöka skyldigheten till att även omfatta socialtjänst och verksamheter inom Statens institutionsstyrelse som ansvarar för behandlingen av unga och vuxna missbrukare.

All personal ska rapportera alla missförhållanden till socialnämnden, och är de allvarliga ska de också anmälas till tillsynsmyndigheten.

Anonymitet
Skyldigheten ska gälla på samma sätt för anställda inom privatägda verksamheter. Där ska den anställda dock även fortsättningsvis rapportera till den som är ansvarig för verksamheten, det vill säga chefen. Anmälan ska dock kunna vara anonym. Och en kopia ska skickas till socialnämnden.

Fackförbundet Kommunal, där många som omfattas av Lex Sarah arbetar, anser att förändringarna i lagstiftningen är otillräckliga.

– Rättsäkerheten och brukarnas trygghet hotas av att Lex Sarah-anmälningarna även framöver måste gå till den egna chefen. Det öppnar risker för att anställda inte vågar slå larm, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn i ett pressmeddelande.

Remiss
Facket anser att anmälningsvägarna bör utredas mer, men välkomnar att förslaget även omfattar socialtjänst och stöd till vissa funktionshindrade.

Regeringens förslag går nu ut på remiss, och remisstiden går ut den 1 oktober. Enligt skrivelsen föreslås förändringarna träda i kraft den första januari 2011.

FAKTA / Lex Sarah
Lex Sarah är en bestämmelse om anmälningsplikt inom äldre- och handikappomsorg som infördes i socialtjänstlagen 1999. Personal är skyldig att anmäla missförhållanden till socialnämnd, eller ansvarig för verksamheten om det är enskild verksamhet.
Lagen fick namn av undersköterskan Sarah Wägnert som slog larm om vanvård på ett äldreboende i Solna 1997.