Förra året gick arbetsskadeförsäkringen med 2,8 miljarder kronor i överskott. Förklaringen är ett dramatiskt fall i antalet anmälningar under de senaste fem åren. Men halveringen av anmälda arbetssjukdomar förklaras inte främst av att arbetsmiljön i ett slag blivit dramatiskt mycket bättre.

– Nej, det finns en rad förklaringar och förbättringar i arbetsmiljön är bara en bidragande orsak. Uppgivenhet hos arbetstagarna, en bristande tro på att anmälan leder till godkända skador och ersättning, pekas ut som den enskilt viktigaste orsaken av fackförbunden, säger Linda Wallin, LO-TCO Rättsskydd.

Förutom eventuella förbättringar i arbetsmiljön, uppgivenheten hos de arbetstagare som har problem spelar också lågkonjunkturen roll för siffrorna under 2008. Dessutom har regelförändringar i sjukförsäkringen en viss betydelse.

– I kontakter med fackförbunden vittnar de flesta om att de anställdas benägenhet att anmäla sjunker när risken för varsel och uppsägningar stiger. Man vill helt enkelt inte trassla med arbetsgivaren, säger Linda Wallin.

Inte entydigt negativt
Misstanken hos arbetsrättsjuristerna inom Rättsskyddet är i dag att många människor i arbetslivet går miste om mycket stora ersättningsbelopp eftersom de inte anmäler sina besvär till Försäkringskassan i tron att ”det blir ändå inget”.

Men så entydigt negativ är inte bilden, enligt LO-TCO Rättskydd.  Nya medicinska rön och studier har ändrat förutsättningarna för ersättning och det gäller inte minst förslitningsskador som tidigare var svåra att få godkända.

– Bevisläget är förändrat till de anställdas förmån. I dag är det därför definitivt inte lönlöst att anmäla sina besvär, säger Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd.

Omplacering
Den vanligaste eller växande formen av arbetsrelaterade problem som relativt sällan anmäls till Försäkringskassan är anställda som omplaceras på grund av olika besvär. Oftast innebär omplaceringen en lägre lön än tidigare.

– Om den drabbade då anmäler sina besvär – arbetsskadan – till Försäkringskassan och skriftligen kräver en prövning av skadan och rätten till ersättning finns betydande belopp att vinna. Både som livränta och ersättning från AFA för sveda och värk, säger Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd. Ofta kan det handla om miljoner kronor som den drabbade kan få i form av livränta ram till pensionen.