Bokbinderiet ansåg att kvinnan var för svag för att arbeta vid en stor maskin. Det tyckte varken kvinnan eller Diskrimineringsombudsmannen (DO), och nu får den kvinnliga bokbindaren 35.000 kronor i en förlikning.

– Det finns en djupt rotad och föråldrad syn på kvinnor och kvinnors förmåga att hantera teknik och stora maskiner på mansdominerade arbetsplatser. Både arbetsgivare och fack har ett ansvar att slå hål på sådana föreställningar och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna, i en kommentar till uppgörelsen.

 

Anmälde arbetsgivaren
När den kvinnliga bokbindaren sökte nya arbetsuppgifter vid en större maskin på sitt företag fick hon nobben. Hon var inte tillräckligt stark och riskerade arbetsskador, var förklaringen hon fick av arbetsgivaren.

Kvinnan ansåg dock att det rörde sig om diskriminering och anmälde sin arbetsgivare till DO.

 

Onödigt krav
Diskrimineringsombudsmannen gjorde i sin utredning an ergonomisk bedömning av arbetet och kom fram till att det inte fanns någon ökade risk för kvinnor att skada sig i arbetet vid maskinen. Kravet på fysisk styrka som arbetsgivaren satt upp var därför onödigt och diskriminerande för kvinnor. 

– Svensk arbetsmarknad är starkt könsuppdelad. Det vidmakthåller föreställningar om kvinnligt och manligt och bidrar till lönegapet mellan kvinnor och män. Därför är det viktigt att arbetsgivare inte ställer upp konstlade hinder för kvinnor och män som vill bryta könsbarriären, säger Katri Linna.

DO drev därför fallet och gjorde i fredags upp om en förlikning med företaget som ger kvinnan 35.000 kronor i ersättning.