Det blir 26 anställda som sägs upp från vin- och spritlagret Lagena i Jordbro. De centrala förhandlingarna slutade i oenighet och i dag fick de anställda beskedet.
– Det var inte så muntert, men har inte blivit så starka reaktioner som man kanske väntat. De flesta är uppgivna, säger Oscar Andrén, klubbordförande för Handels på Lagena.

I maj varslades 33 anställda på Systembolagets dotterbolag Lagena om uppsägning. De anställda fruktade att många av dem skulle ersättas av inhyrd personal och gick därför i vild strejk före midsommar, men strejken avbröts av Arbetsdomstolen, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.

Handels anlitade en löntagarkonsult för att titta på Lagenas kalkyler och förra veckan genomfördes förhandlingar mellan företag och facket på både lokal och central nivå.

– Förhandlingarna var i praktiken meningslösa. Föreget ville inte lyssna på ett enda förslag vi la fram, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande.

Nödvändiga neddragningar

Löntagarkonsultens rapport visar att neddragningar var nödvändiga, men enligt facket borde färre har varslats och besparingar gjorts på andra håll i stället.

– De varslade minst dubbelt så många som de behövde, säger Tommy Tillgren.
Förhandlingarna slutade därför i oenighet. De anställda fick i dag besked om att 26 personer sägs upp, men enligt facket blir det 31 personer som får gå, då två redan slutat och ytterligare fem går i pension inom kort.

– Arbetsgivaren har drivit igenom sin linje totalt, säger Oscar Andrén, klubbordförande för Handels på Lagena.
Han säger att många av de anställda troligen kommer att ersättas av inhyrda.

– Vi ser ju på golvet att vi har en stor andel inhyrda, och det rimmar illa med att de säger upp, säger han.
Lagena anser dock att företaget visst sett över alla kostnader, och att varslen är en del i ett större besparingsprogram för hela verksamheten.

– Det är givetvis tråkigt att behöva varsla, men vi ser det som en nödvändighet för att på sikt trygga sysselsättningen. Det är en anpassning inför framtiden, säger Magnus Erkes, ekonomichef på Lagena.

Turordningsreglerna ska följas

Han säger att företaget inte varslar fler än nödvändigt och att de varslade inte kommer att ersättas med inhyrda, även om bemanningsföretag kommer att användas även i framtiden.

– Vi har en volym som varierar och behöver även fortsättningsvis hyra in personal vid arbetstoppar, säger han.

Trots att varken vilda strejker eller fackliga förhandlingar förändrat slutresultatet när det gäller varslen, tycker fackklubben ändå att personalen har uppnått något med sina protester.

– Vi har fått upp diskussionen om bemanning, att företag kan göra sig av med människor ena dagen och hyra in samma människor nästa dag Det här slår ut allt vad anställningsskydd och återanställningsrätt heter, säger han.

De första varslade kommer att lämna Lagena i mitten av september. Företaget kommer att följa turordningsreglerna i las.