För machohårt, dumtufft, var förr USA
då sköt man ju först och frågade sedan.
Men nu, med Obama, så kan det bli bra.
Små tecken på uppmjukning syns faktiskt redan.

Nu tänds det ett hopp – nu vankas det fred,
och mildare vindar börjar att blåsa.
Ja, till och med vapenhandeln är med:
Nu säljer man damrevolvrar i rosa.

Mats Nörklit
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn