Regler för inhyrning av personal blir ett av LO-förbundens huvudkrav i nästa avtalsrörelse. Facken anser att bemanningsföretagen används för att kringgå las, för att försvaga facket och för att sätta press på lönerna.

 – Det här blir en av frågorna i en gemensam avtalsplattform, säger Tommy Andersson, avtalssekreterare för fackförbundet GS.

Han ser en klar trend att antalet arbetsgivare utnyttjar bemanningsföretag för att runda las ökar. Problemet har växt de senaste åren, och tagit rejäl fart i flera olika branscher under krisen. Det gäller främst på lager och i vissa delar av industrin.

– Det är helt klart en uppåtgående trend, säger också John Haataja, avtalssekreterare hos Handels.

Växer med krisen
Även IF Metall har märkt att krisen ställt frågan om hyrpersonal på sin spets.

– Det har alltid varit en stor fråga, men nu har den blivit alldeles för stor, säger Darko Davidovic, som ansvarar för bemanningsavtalet på IF Metalls förbundskontor.

Tidigare försökt att driva fallen i Arbetsdomstolen har misslyckats. Nu laddar fackförbunden i stället för att driva frågan i sin plattform inför nästa avtalsrörelse. Än är inga beslut fattade, men Tommy Andersson säger att mycket talar för att det blir så.

– Det är ett stort och gemensamt problem vi har och vi måste driva frågan gemensamt i plattformen. Vi kan inte förbjuda inhyrning, men det måste hanteras på ett sätt så att våra medlemmar lämnas okränkta, säger han.

Begränsa i avtal
Vilka krav facket ska driva är dock inte klart. En väg är att kräva att de lokala parterna ska vara överens innan ett bemanningsföretag anlitas.

– I dag är det mer en ordningsfråga. Arbetsgivaren informerar facket och sedan tar det in bemanning som det vill. De anställda kränks men gör inget, och kan inte göra något åt det, säger Tommy Andersson.

En annan variant är att i avtalet göra upp om när och hur inhyrning får användas, och att begränsa omfånget.

– Vi vill att den inhyrda personalen ska vara högst tio procent av arbetsstyrkan och att inhyrning bara ska användas vid arbetstoppar, säger Handels Johan Haataja.

Om det inte blir någon uppgörelse mellan parterna i frågan återstår lagstiftning, anser han.

Bemannare tar avstånd
På arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen har man förståelse för fackets oro över att inhyrningen ska sätta las ur spel. Men organisationens förbundsdirektör, Henrik Bäckström, säger att branschen tydligt tar avstånd från det.

– Vi vill inte gå in och förstöra företrädesrätten. Om en kundföretagare med berått mod väljer att göra sig av med personal för att hyra in, ska vi inte ge oss in i det. Vi har diskuterat i styrelsen att man inte gör så, säger han.

Men facket tycker inte att Bemanningsföretagens goda vilja räcker.

– Policyn är väl bra, men den funkar ju uppenbarligen inte. Jag tror att vi behöver både lag och avtal för att reglera det här och vi måste driva frågan gemensamt, säger Tommy Andersson.

FAKTA / Facket har förlorat i AD
Företags rätt att hyra in personal efter uppsägningar har vid två tillfällen prövats i Arbetsdomstolen (AD) och ytterligare ett fall är på gång.
•    2003 vann Abu Garcia över dåvarande Metall som stämt företaget för att ha hyrt in personal i stället för att återanställa uppsagda. Enligt AD hade företaget rätt att hyra in personal vid arbetstoppar.
•    Dåvarande Grafikerna förlorade 2007 mot tryckeriet Backemarks som sagt upp tolv anställda, men som några veckor senare hyrde in tre av dem. AD kom fram till att företaget får välja både när det vill hyra in och vilka de vill hyra in, så länge det inte sker i syfte att kringgå lagreglerna om anställningsskydd. 
•    Livs driver ett fall där runt 100 uppsagda från Marabou inte återanställdes. Vissa utvalda hyrdes i stället in via bemanningsföretag. Fallet kom in till AD i början av 2007, men målet är omfattande och det finns fortfarande inget datum utsatt för domstolsförhandlingarna. 

 

Läs också: artikeln ”Alla varslades – fyra plockades bort” 2009-06-26