Det är inom bygg, tillverkning och administrativa yrken som sysselsättningen faller under året och under nästa år.

Däremot blir det brist på läkare, tandläkare och specialistsjuksköterskor och på specialister inom teknik och data. Undersköterskor, vårdbiträden och skötare har dock svårare att hitta jobb inom den närmsta framtiden, enligt Arbetsförmedlingens analys.

Bland lärarna är det förskolelärare och yrkeslärare på gymnasiet som efterfrågas.

När arbetslösheten stiger inom byggsektorn kan lärlingstjänsterna påverkas, men nedgången i branschen kan dämpas av att det blir många bygg- och anläggningsinvesteringar, väg- och järnvägssatsningar och skattesubventionerade renoveringsarbeten.

Arbetsförmedlingen siar också om att arbetsmarknaden på byggområdet kommer att se betydligt ljusare ut på fem till tio års sikt. Detta tack vare att många går i pension då.

Svårast att få jobb kommer nyutexaminerade utan yrkeserfarenhet att ha, enligt Arbetsförmedlingen.

FAKTA / Yrken att satsa på – för dig som vill ha jobb
Läkare, IT-specialist, gymnasielärare i yrkesämnen, specialistsjuksköterska, anläggningsmaskinförare/anläggningsarbetare, civilingenjör/ högskoleingenjör, förskollärare, tandläkare, byggnadshantverkare, specialist inom industriarbete.

FAKTA / Yrken att undvika – för dig som vill ha jobb
Montör, maskinoperatör, journalist, kontorist, telefonist/receptionist, köks- och restaurangbiträde, paketerare eller andra fabriksjobb med kort utbildning, biolog, fotograf, trädgårdsarbetare/parkarbetare.

Källa: Arbetsförmedlingen