Arbetsgivare använder allt oftare bemanningsföretag för att kringgå anställningsskyddet – och göra sig av med oönskade anställda. Trenden är tydlig, enligt Handels.

På Coldspeds lager i Jordbro varslades alla anställda om uppsägning vid årsskiftet. De skulle ersättas med inhyrd personal. Men när företaget fått igenom sin turordningslista drogs det stora varslet tillbaka.

– Jag är tacksam för att ha kvar jobbet, men det känns inte bra att jag knuffar undan dem som har bortåt 30 års anställningstid. Det finns ingen logik i det, säger Eddie Möller, kassör i den lilla klubben på kyl- och fryslagret.

Fyra sades upp
Coldsped hör till Schenkerkoncernen, finns i hela Europa och har sju fryshus i Sverige. Lagret i Jordbro, söder om Stockholm, ligger bara någon kilometer från Lagena där varsel och inhyrningar lett till vild strejk.

Av de nio handelsanställda på Coldspedlagret sades fyra upp – två av dem hade jobbat där i nästan 30 år. Klubbens vice ordförande Åke Angleby säger att det var taktik från företagets sida att varsla alla. Han är övertygad om att just de fyra skulle ha blivit av med sina anställningar oavsett hur förhandlingarna hade gått.

– Las har spelat ut sin roll totalt. Den fungerar inte som det var tänkt, säger Eddie Möller.

Ser en trend
Handels ombudsman Hans Boberg var med på förhandlingarna med Coldsped. Han konstaterar att de som företaget vill bli av med hamnar i en gisslansituation. Antingen accepterar de att bli uppsagda – eller så förlorar samtliga jobbet.

– Tidigare har vi gått med på förhandlade turordningslistor, men det här är något nytt när arbetsgivarna vill välja fritt vilka som ska sägas upp, säger han.

Han har sett den nya attityden hos arbetsgivarna sedan i höstas:

Det är vanligt med hot om att ersätta alla anställda med bemanningspersonal. Hans Boberg har själv varit med om runt tio sådana förhandlingar och alla slutade med att arbetsgivaren plockade bort dem företaget ville bli av med. I minst lika många fall har arbetsgivarna verkligen ersatt de anställda med inhyrd personal.

Små arbetsplatser
Hans Boberg ser den nya trenden på mindre arbetsplatser och mest på lager i bygg-, data- och bildelsbranschen.

Martin Ångman, i Handels avdelningsstyrelse i Stockholm, ser samma utveckling: Arbetsgivare ersätter anställda med bemanningspersonal samt använder hot om inhyrning för att få bort vissa anställda. Hans erfarenhet är att företag vill kringgå anställningsskyddet – och samtidigt försvaga facket och pressa ner lönerna.

Bo Cederlöf, förhandlingschef på Svensk Handel, känner inte igen den beskrivningen av handelsarbetsgivarna. Däremot säger han att arbetsgivare rent allmänt vill ha personal med rätt kompetens och att de i flera år kämpat för att kompetensen ska styra vid uppsägningar.

LO-Tidningen har utan framgång sökt Coldspeds företrädare i uppsägningsförhandlingarna i Jordbro.

FAKTA / Las kom före:
När lagen om anställningsskydd (las) skrevs var det inte tillåtet med bemanningsföretag. Därför har den inga regler kring uthyrning av personal.
Men om en arbetsgivare säger upp alla och sedan hyr in före detta anställda – och syftet är att bli av med vissa anställda – så är det ett brott mot las, enligt Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd.
Han hävdar också att det strider mot god sed om en arbetsgivare hotar med att ersätta alla anställda med inhyrda – för att sedan få välja ut vilka som ska sägas upp. Frågan är inte prövad i domstol.

 

Läs också: artikeln ”Inhyrning – en fråga för avtalsrörelsen” 2009-06-26