Granplantörerna blir irriterade i luftvägarna och mår illa av bekämpningsmedlen, säger facket. Men kemikalieproducenternas undersökningar visar inte att medlen är skadliga för hälsan. Kemikalieinspektionen står mittemellan.

Skogar i Syd- och Mellansverige drabbas hårdast av den gnagande snytbaggen och omkring 80 procent av alla plantor behandlas. Tre kemiska bekämpningsmedel är godkända.

Enligt en enkät som Skogs- och träfacket gjorde för ett par år sedan har flera plantörer blivit irriterade i luftvägar, ögon och hud, fått huvudvärk och blivit illamående.

– Majoriteten i undersökningen var svenskar. Oftast är varningstexterna på svenska så utländska arbetare förstår ofta inte hur farliga medlen är och skyddar sig sämre, säger Lennart Gunnarsson, arbetsmiljöombudsman på GS, som Skogs- och träfacket gått upp i.

Unik kontroll
Kemikalieinspektionen, som godkänner bekämpningsmedlen, har bestämt att producenterna måste undersöka och redovisa biverkningar varje år under en treårsperiod. En unik regel. 

– Vi har inte belägg för att säga att medlen är hälsofarliga men facket har ju protesterat. Så för säkerhets skull har vi valt att kräva så här täta undersökningar, säger Åsa Bringmyr på Kemikalieinspektionen.

– Vi kan ompröva våra beslut om medlen visar sig vara farliga.

Fler studier
De två producenterna som rapporterat in sina undersökningar hade hittat ett fall av allergi. Den drabbade hade problem med allergi även i andra sammanhang. En blindstudie gjord av Plantskyddskommittén visade inga negativa effekter.

Kemikalieinspektionen behöver fler studier för att kunna göra en bedömning. 

Lennart Gunnarsson tror att resultaten beror på att undersökningarna inte genomförts under realistiska förhållanden.

– Studierna görs under de bästa förhållanden, där man följer alla regler. Men i skogen är det svårt att leva upp till säkerhetsföreskrifterna. I många fall skapar heller inte arbetsgivaren förutsättningar för det.

Andra länder
Under årets planteringssäsong satsar GS på att göra enkäter med plantörerna för att få fram underlag till Kemikalieinspektionen.

– Många plantörer kommer från andra länder. När säsongen är slut åker de hem. Om de blivit sjuka av kemikalierna så kommer de inte tillbaka året efter. Så det är svårt för oss att hitta dem och se hur de mår, säger Lennart Gunnarsson.

Men att ett enskilt EU-land förbjuder ett preparat av hälsoskäl är ovanligt. Fackets förhoppning står i stället till biologiska bekämpningsmedel.

– Förhoppningsvis hittar skogsägarna ett egenintresse i alternativen, säger Lennart Gunnarsson.

FAKTA / Bekämpningsmedel i skogen
Under 2007 såldes/användes 7,2 ton kemikalier för insektsbekämpning i skogen. Det var 0,1 procent av all kemikalieanvändning i Sverige.
Medlens verksamma substans godkänns på EU-nivå. Producenterna ansöker sedan i de olika medlemsländerna för att få sälja en produkt som innehåller den godkända substansen.
Kemiföretagen är ansvariga för och ska finansiera tester av medlen.