Staten får rädda sparbankens krona.
Staten är vi, som felen får sona.
Slösar gör banken, sparar gör vi.
Så går det till i vår demokrati!

Sofia Schöldtz