Flera svenska industriföretag har delar av sin produktion i Brasilien. Det ökar sysselsättningen även i Sverige, enligt arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

– Företagen flyttar inte ut verksamhet utan expanderar. Det gynnar både dem och deras underleverantörer i Sverige, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefsekonom.

Svenska industriföretag i Brasilien har runt 30.000 anställda, och antalet har ökat med ungefär 50 procent de senaste tio åren, enligt en rapport från Teknikföretagen.

Arbetarna på svenskföretagen i landet tjänar ungefär 8.000 kronor i månaden, men enligt Teknikföretagen är det inte därför företagen finns där. Om de vill spara skulle de välja Kina eller Indien som är betydligt billigare. Men Brasilien är en viktig marknad, och då landet har höga importtullar är det bättre att tillverka på plats.

Banden stärks
Produktionen i Brasilien är tätt knuten till den svenska och banden har stärkts de senaste åren. Företagen får därmed lättare att föra över produktion mellan länderna och anpassa sig efter vad som händer i världen och med valutor.

– Det är bra för företagen, men ökar behovet av åtgärder som förbättrar konkurrensförutsättningarna för den svenska produktionen. Annars är risken att produktionen förs över till andra länder, säger Robert Tenselius, som ligger bakom rapporten.

Fabrikerna blir allt mer lika oavsett i vilket land de ligger. En annan trend är att de svenska företagen exporterar allt mer av varorna som produceras i Brasilien. De gör också allt mer själva. Tidigare lät företagen underentreprenörer göra så mycket som möjligt, men nu hämtas mycket av tillverkningen tillbaka.

– Fler produktionsmoment utförs i egen regi, vilket indikerar att tiden med en successivt minskande egen förädling kan vara förbi, säger Anders Rune.

Klarat krisen bra
Han tror också att Brasiliens betydelse för de svenska företagen kommer att växa den närmsta tiden. Medleklassen växer snabbt i landet och därmed också markanden för teknikföretag. Brasilien har också klarat sig bra i den globala krisen, och snart kan hjulen börja rulla igen i landet.

– Brasilien var sist in i krisen, och ser ut att vara på väg att bli först ur, säger Anders Rune.