Det går två män på varje kvinna i det nyvalda EU-parlamentet. Jämställdheten i EU går framåt, men väldigt långsamt och variationerna mellan länderna är stora.

EU har en lång väg kvar mot jämställdhet. I det nyvalda parlamentet är 35 procent av ledamöterna kvinnor. Kvinnoandelen ökar efter varje val, men det går sakta. De senaste 15 åren har andelen växt med 9 procentenheter. Om takten inte ökar kommer det att dröja runt 25 år innan parlamentet blir jämställt. 

Det är också stora skillnader mellan medlemsländerna. Bara tre av de 27 länderna skickar lika många eller fler kvinnor till parlamentet. Finland toppar statistiken med 62 procent kvinnor, Sverige och Estland har 56 respektive 50 procent kvinnliga parlamentariker.

Sämst i klassen är Malta, som inte har en enda kvinna på sina fem platser. Även Tjeckien ligger dåligt till, liksom de stora EU-länderna Polen och Italien. Var fjärde ledamot från Italien är kvinna och medan motsvarande andel för de andra i botten är var femte.

Uppgifterna om vilka som representerar de olika länderna är ännu preliminära och kan ändras. Exakt vilka personer som tar plats i parlamentet blir klart först då det första mötet hålls den 14 juli.