Avregleringen av järnvägen slår hårt mot de anställda anser Seko. Att SJ tvingas varsla 200 anställda är ett första tecken på att avregleringen ställer till problem, enligt facket.

– I nästa steg är det resenärerna som kommer att få betala priset för regeringens ideologiska avreglering av järnvägen, säger Janne Rudén, Sekos förbundsordförande, i en kommentar till varslen.

650 miljoner
SJ måste spara 650 miljoner kronor i år och nästa år. Därför varslade företag i går 200 anställda. Anledningen är att färre reser i lågkonjunkturen och att lokaltrafiken avreglerats. Varslen är spridda över landet, men Syd- och Västsverige drabbas hårdast.

– Det beror på att vi förlorade Öresundstrafiken tidigare i år och att vi inte har lagt något anbud på Västtrafiken. Därför kommer vi att ha övertalig personal där, säger Ulf Wallin, biträdande presschef på SJ till TT.

Facket är kritiskt till varslen. Erik Johannesson, ordförande i Sekos företagsfack på SJ, säger i en kommentar att SJ slarvat bort den fördel företaget haft som marknadsledande vid avregleringen.

– Att yngre välutbildade anställda kan komma att tvingas lämna företaget på grund av dålig planering är ett problem. De allra flesta har dessutom utbildats i egen regi till stora kostnader, säger han.

Ökad konkurrens
Erik Johannesson är dessutom orolig för att den ökande konkurrensen inom järnvägen ska försämra villkoren för de anställda.

– Det pågår redan ett ständigt tryck från företaget om att vi ska mjuka upp tillämpningen av rastregler och arbetspassens längd, säger han.

Förhandlingarna om varslen inleds denna vecka. Besluten om uppsägningar tas i september.