Säkerheten vid landets vägarbeten är dålig. Mer än var tredje vägarbetare har upplevt flera incidenter vid sina arbetsplatser under det senaste året.

– Det är en tydlig signal på att något måste göras, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman vid fackförbundet Seko.

Svar från 2 000 Sekomedlemmar som arbetar ute på vägarna ligger till grund för undersökning. Många känner sig oroliga för sin säkerhet på jobbet.

Åtta av tio vägarbetare upplever att bilisterna inte tar tillräcklig hänsyn. Seko har gjort liknande undersökningar tidigare med några års mellanrum. Och mönstret är tydligt.

– Det blir inte bättre. Hastigheterna ökar på vägarna och det beror på att folk vill fram fort, säger Björn-Inge Björnberg.

Enligt Vägverkets egen statistik har 953 personer skadats vid vägarbeten under en femårsperiod. 20 har dött. Till största delen är det trafikanter som skadats.

Vill leda om
Seko kräver att landets väghållare sänker hastigheterna vid vägarbetena till högst 30 kilometer i timmen. Fackförbundet önskar också att trafiken ska ledas om vid arbeten på de största vägarna i landet, där de flesta olyckorna inträffar.

– Det skulle göra att jobbet flyter snabbare och att trafiken går i ett jämnare tempo. Det går till exempel att göra leda om trafik till gamla E 18 och E 4, säger Björn-Inge Björnberg.

Men Vägverket har hittills inte tillmötesgått Sekos förslag om trafikomledning vid större vägar. Generaldirektör Lena Erixson vill inte införa det som en generell åtgärd.

– Självklart ska vi göra omledning där det går. Men problemet är att man riskerar att få in trafiken på ett sämre vägnät, förbi tätbebyggda områden, förskolor, skolor och annat. Då löser vi ett problem men kan skapa ett nytt, säger hon.

Björn-Inge Björnberg kontrar:

– Jag skulle vilja se den förskolelärare som vill släppa ut barnen på en väg, oavsett om det går två eller 50 bilar där. 

Kameror i stället
För att öka trafiksäkerheten för vägarbetarna har Vägverket i stället valt att fokusera på själva vägarbetsplatsen. Olika lösningar används redan i dag för att höja bilisternas medvetenhet om att de kör in i ett vägarbetsområde.

– Sedan har vi skapat en bättre kontrollorganisation. När det gäller kontroll av entreprenörer handlar det om att se så att de har en ordentlig skyltning och att man gör det man ska enligt den plan man har fått från Vägverket, säger Lena Erixson.

Mobila hastighetskameror har också testats.

– Det är oacceptabelt att känna sig rädd när man går till sitt arbete, säger hon.