A-kassorna tappar medlemmar igen. Efter att ha växt stadigt sedan september förra året krympte kassorna åter i april, enligt a-kassornas tillsynsmyndighet IAF.

Den sista april hade a-kassorna 3.334.000 medlemmar. Det är tusentalet färre än månaden innan. Det är första gången sedan september 2008 som kassorna totalt sett tappar medlemmar.

Störst andel medlemmar förlorade Musikernas och Bensinhandlarnas a-kassor i april. De minskade med 1,1 procent under månaden. De är också de kassor som förlorat störst andel medlemmar totalt under de senaste tre månaderna med 3,9 respektive 2,4 procent.

Men det fanns även kassor som växte i april. Mest ökade Småföretagarnas a-kassa med 0,7 procent. Samma kassa toppar utvecklingsstatistiken de senaste tre månaderna, då den har fått 2,1 procent fler medlemmar.

Statistiken för maj är ännu preliminär och kan fortfarande ändras kraftigt. Men än så länge ser det ut som om även maj innebär en månad av medlemsras för kassorna.

Sedan december 2006 då medlemsraset på allvar har drygt 450.000 personer lämnat a-kassorna.