AMF får tillbaka 10,1 miljoner kronor genom en uppgörelse som företaget tecknat med sin förre vd Christer Elmehagen. Han medger därmed att han agerat olämpligt, men även AMF tar på sig en del av skulden för att reglerna varit otydliga. 

En förlikning mellan AMF och den förre vd:n Christer Elmehagen är klar och pensionsbolaget får tillbaka sammanlagt 10,1 miljoner.

Christer Elmehagen flyttade sina pensionspengar innan företaget gjorde ett återtag som för hans del skulle ha varit på 2,6 miljoner. De pengarna betalar han tillbaka, och medger att han agerat olämpligt.

Betalar 6 miljoner
AMF ansåg också att Christer Elmehagen fått för höga pensionsinbetalningar och vilselett styrelsen. Företaget hotade att stämma honom för att få tillbaka pengarna, men förlikningen innebär att han i stället betalar tillbaka 6 miljoner av pensionskapitalet.

Totalt med innebär uppgörelsen att AMF får tillbaka 10,1 miljoner då även inbetald löneskatt förs tillbaka till bolaget.

– En juridisk process är som jag ser det fel väg att gå för alla parter och hade inneburit fortsatt lidande och skada för mig och min familj. Min flytt var olämplig. Jag är dessutom i pensionsdelen beredd att betala tillbaka ett ansenligt belopp för att nu kunna lägga allt detta bakom mig. I övrigt innebär denna överenskommelse att jag har fått upprättelse, säger Christer Elmehagen i ett pressmeddelande.

LO vill ha mer
LO som äger AMF tillsammans med Svenskt Näringsliv är positiv till uppgörelsen, men anser att Christer Elmehagen borde ha betalat tillbaka mer. Bolaget erkänner att det varit oklarheter när det gäller pensionen, och tar på sig delar av ansvaret. Därför krävs Christer Elmehagen bara på en del av beloppet.

– Det är viktigt att det fastställts att AMF:s förre vd fått för hög pension och att han gjorde fel när han flyttade pensionen innan AMF beslutade om sänkta pensioner för alla pensionssparare. Men det är beklagligt att AMF nu inte kan kräva tillbaka hela beloppet på grund av otydligheter i ersättningskommitténs tidigare övenskommelse, säger Per Bardh, vice ordförande LO och styrelserepresentant i AMF, i ett pressmeddelande.