Christer Elmehagen, AMF:s förre vd, ska betala tillbaka sammanlagt 8,6 miljoner till AMF, enligt den förlikning som träffades i dag. Båda parter är nöjda med uppgörelsen, men ingen har egentligen ändrat uppfattning.

– Det behöver man inte göra i en förlikning. Man enas ändå för att det är det bästa, säger Christer Elmehagen.

Christer Elmehagen, tidigare vd för AMF, fick kraftig kritik då det uppdagades att han räddat undan sitt eget pensionskapital precis innan företaget gjorde ett återtag från spararna. På så sätt tjänade han 2,6 miljoner, men de pengarna lämnar han nu tillbaka.

– Den flytten var olämplig, inser jag. Juridiskt var den rätt, men den var olämplig, säger han till LO-Tidningen, och tillägger att han varit beredd att betala tillbaka den delen ända sedan mars i år, säger han.

Svåra frågan
Den svåra frågan i förhandlingarna har gällt pensionsinbetalningar på runt 60 miljoner inklusive skatt som han fått från AMF.

LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin och resten av styrelsen för AMF har hävdat att de blivit vilseledda av Christer Elmehagen. Själv anser han att avtalet han skrivit på om pensionen varit glasklart, men han betalar ändå tillbaka sex miljoner av pensionskapitalet.

– I stället för att ägna sig åt årtal av processer, vilket inte ligger för mig eftersom jag är mer positiv än så, betalar jag och går vidare. Det är bra för AMF-Pension. Det är bra för mig, och i och med det så löser vi frågan.

Otydligt avtal
Även LO, som äger AMF tillsammans med Svenskt Näringsliv, anser fortfarande att de haft rätt. Det var aldrig styrelsen mening att pensionen skulle bli så hög, säger Per Bardh, LO:s vice ordförande och representant i AMF:s styrelse. Samtidigt medger han att avtalet varit otydligt.

– Nivån i förlikningen grundar sig på att det är ett ganska otydligt avtal som ingåtts och att vi därför delar på pensionsdelen. Vi kan inte kräva alla pengar som vi anser blivit felaktigt utbetalda.

Exakt hur mycket AMF krävt av Christer Elmehagen vill han inte gå in på.

– Men man kan säga att 13 till 14 miljoner var det minsta vi ansåg rimligt, säger han.

Måste gå vidare
Trots att AMF nu får tillbaka betydligt mindre pengar, nämligen 10,1 miljoner inklusive återbetalning av skatt, är även han nöjd med uppgörelsen.

– Nu kan vi ägna all kraft åt det vi borde göra, nämligen att göra det så bra som möjligt för pensionsspararna, säger han.

Turerna kring AMF har skadat förtroende för företaget och för LO. Per Bardh säger att det därför var extra viktigt att nå en förlikning i stället för att starta en långdragen rättsprocess.

– Om vi inlett en rättsprocess hade vi inte fått lugn och ro, vilket behövs för att gå vidare och göra ett så bra jobb som det någonsin går för medlemmarna och pensionsspararna, säger han.