Det blir ett krisavtal även på Volvo Lastvagnar i Umeå. Trots att IF Metallklubben var emot företagets förslag, röstade en knapp majoritet av medlemmarna för.

I torsdags förra veckan fick IF Metalls medlemmar på Volvo Lastvagnar i Umeå rösta om företagets förslag till krisavtal.

Omröstningen var kontroversiell, då det inte fanns någon överenskommelse mellan facket och företaget. Klubbstyrelsen hade inte accepterat förslaget som gick till omröstning och förhandlingarna hade egentligen redan strandat.

Jämnt resultat
När resultatet redovisades i dag stod det klart att det ändå blir ett krisavtal. Ja-sidan vann med 56 procent av rösterna.

– Det är ju inget roligt resultat eftersom det var så jämnt. Man kan inte sticka under stolen med att vi har 44 procent som sa nej, och som ändå får avtalet, säger William Frank, klubbordförande för IF Metall.

Slitningar i klubben
Han var ändå nöjd med att röstdeltagandet på fabriken var så högt, trots att omröstningen skedde med kort varsel och precis före midsommar. 915 av totalt 1 036 medlemmar deltog.

– Det är ju en fråga som engagerat, men som också skapat slitningar i klubben, säger han.

Klubben kommer nu att återuppta förhandlingarna och göra klart de sista detaljerna.

Minus åtta procent
I stort innebär krisavtalet i Umeå att arbetstiden kan minskas med maximalt 20 procent och den utgående lönen med högst åtta procent. Löneökningar och extra pensionsinbetalningar fryser dessutom inne under avtalsperioden.

Avtalet ska löpa redan från den 1 juli och gälla till sista mars nästa år. Under den tiden kommer inga nya varsel att läggas.

När det blev ett ja till krisavtalet innebär det också att Volvo drar tillbaka det senaste varslet som omfattar 320 anställda i Umeå.