LO-förbunden anklagar Svenskt Näringsliv för att vilja minska fackets inflytande över vem som ska vara skyddsombud på arbetsplatsen. Och det ökar risken för en öppen konfrontation på arbetsmarknaden, enligt LO.

Ledare för samtliga förbunden kräver tillsammans med LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist att arbetsmiljölagen ska stärkas och att straffen för brott mot arbetsmiljölagarna skärpas. De formulerar sina krav i dag i en debattartikel i Dagens Nyheter.

LO-förbunden hävdar att arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv använder sig av rådande lågkonjunktur för att försvaga fackets ställning och angripa lagstiftningen om arbetsmiljön.

De är starkt kritiska till att Svenskt Näringsliv vill lägga större ansvar på arbetstagarna och minska straffsanktionerna – i syfte att uppnå en större samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.  Det argumentet har arbetsgivarna fört fram till regeringen i sina förslag om att försvaga fackens inflytande när det gäller arbetsmiljön.

”Det yttersta arbetsmiljöansvaret vilar på arbetsgivarna. Arbetsmiljöerna blir inte bättre av att mer ansvar läggs på arbetstagarna eller att fackets möjlighet att påverka och förhandla försvagas”, skriver LO-facken i debattartikeln.

Fackförbunden varnar för en öppen konfrontation på arbetsmarknaden eftersom de upplever att Svenskt Näringsliv hela tiden höjer tonläget. De efterlyser fortsatta diskussioner med arbetsgivarnas organisation om hur bägge parter tillsammans kan utveckla, förbättra och förstärka arbetsmiljöarbetet – med stöd av kollektivavtal.