Bemanningsbranschen gynnas av krisen. Både fack och företag räknar med att den kommer att växa rejält. Fler arbetsgivare hyr in personal när konjunkturen vänder, och trenden märks redan nu.

– Vi tror på en fördubbling av branschen efter krisen, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

I dag jobbar runt 60 000 i bemanningsbranschen. Det motsvarar ungefär en procent av arbetskraften. Henrik Bäckström säger att siffran är låg internationellt sett, och att den kommer att stiga snabbt efter krisen.

– Den kommer att växa till åtminstone två eller tre procent, säger han.

Flexibilitet
IF Metall, det LO-fack som har flest inhyrda i sina branscher, är inne på samma linje.

Darko Davidovic, ansvarig för bemanningsavtalet på IF Metalls förbundskontor, säger att andelen fast anställda alltid minskar efter kriser. Efter 90-talskrisen ökade andelen visstidsanställda markant, och nu är det bemanningsföretagens tur.

– Vi ser allt färre visstidsanställda och fler inhyrda. Företagen vill ha flexibilitet och visstidsanställda är svårare att göra sig av med, säger han.

"Bättre än tidsbegränsat"
Medan visstidsanställda ofta har kontrakt på några månader kan bemanningspersonal skickas ut direkt när företagen behöver dra ner.

Även om facket helst skulle se att företagen satsar på fasta anställningar i egen regi, tycker Darko Davidovic att bemanningsbranschen är ett betydligt bättre alternativ än tidsbegränsade anställningar.

– Bemanningsanställning ger en större trygghet, då i princip alla anställningar hos bemanningsföretag är heltid och tillsvidare. Det går inte att jämföra med otryggheten som visstidsanställd.

De bemanningsanställda har dessutom klarat krisen betydligt bättre än de visstidsanställda inom industrin, och även bättre än många fast anställda.

– Även om inhyrningen minskat i krisen har det inte varit varsel och neddragningar på samma nivå som för de fast anställda, säger Darko Davidovic.

– Krisen har ju inte drabbat alla branscher och företag lika hårt och så många bemanningsanställda har förflyttats till andra jobb. Den möjligheten har varken visstidsanställda eller fast anställda, säger han.

Ändå har drygt 7.600 anställda varslats om uppsägning sedan september. Den tyngsta månaden var december då 2 033 bemanningsanställda varslades, enligt statistik som LO-Tidningen låtit Arbetsförmedlingen ta fram. Men trenden har mattats av. I maj varslades bara 83.

– Hjulen har börjat rulla och telefonerna ringer igen, konstaterar Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega.

Uthyrningen, som minskade snabbt under krisen, ökar lika snabbt när konjunkturen förbättras, säger han.

– Arbetsgivarna känner fortfarande osäkerhet och då hyr de in personal. Det är mycket sådana uppdrag inom industri och lager som kommer nu, och det kommer att öka ännu mer, säger han.
Johanna Wreder
 


FAKTA / Varsel i bemanningsbranschen
Sedan september 2008 har totalt 7.602 personer varslats. Nu har det dock vänt, och i maj varslades enbart 83 anställda inom bemanning.
Källa: Arbetsförmedlingen

FAKTA / Bemanningsavtalet
Bemanningsavtalet mellan Bemanningsföretagen inom arbetsgivarorganisationen Almega och samtliga LO-förbund har funnits sedan 2000.
Grundprincipen är att uthyrd personal ska ha samma villkor och lön som de fast anställda på arbetsplatsen de kommer till. Om den anställde inte är uthyrd ska ändå 90 procent av lönen betalas ut.
Källa: LO