Illustration EWK
 

UTSTÄLLNING. EWK-museet i Norrköping är mycket mer än ett ställe som visar Ewert Karlssons politiska bilder. Det diskuterar i allra högsta grad den politiska bildens villkor, och en lämpligare utgångspunkt än EWK:s mästerliga bilder är svår att tänka sig.

EWK blev en slags världsmästare i politisk satir. Flera av hans bilder vann världsberömmelse.  En är Moder jord. Den fattiga havande kvinnan vars mage är ett stort jordklot och på sin rygg bär hon sina barn. Många barn.

Den bilden är ingen skämtbild. Den är verkligen inget att skratta åt. Den är en exakt iakttagelse av världens villkor. De fattiga bär upp världen. Ett sakligt som enkelt konstaterande som formsäkert och tillspetsat blir EWK:s mästerliga bild.

Har något att säga
Visst använder EWK också humorn i en del bilder, men det som karaktäriserar hans bästa bilder är allvaret. Han skämtar inte med makthavare så där i allmänhet. Han har något viktigt att säga. Att locka skrattarna på sin sida får inte bli något självändamål.

Men humor är svårt. Två bilder får belysa problemet.

En av Carl Bildt som giraff med huvudet högt ovanför trädkronorna som symboliserar kritiken mot honom. Bilden av en politiker som befinner sig högt över sina kritiker, oåtkomlig med sin von oben-attityd.

Den andra bilden, av Mona Sahlin med en praktfull påfågelsstjärt (manlig), är mer svårtydd. Måste en kvinna styra ut sig till man eller lägga sig till med en mans maktattribut för att göra karriär. Eller är det bara en vacker bild av en kvinnlig politiker som styr ut pråligt?

Allmängiltigt och tidsbundet

I sina bästa politiska bilder visar EWK att makt och maktlöshet alltid hänger ihop. Makt förutsätter maktlöshet på samma sätt som rikedom förutsätter fattigdom.

Och de där politiska bilderna som tar stora grepp lever ju än, de gjordes inte bara som en dagsaktuell kommentar.

Men han gjorde sånt också, för stunden, utan det djupare perspektivet, men alltid med en skärpa och uttrycksfullhet. Det skulle vara bra bilder, som gärna framhäver ett drag i den avbildade politikerns, eller kändisens, ansikte och karaktär.

 
  Foto BIRGITTA RYDBECK
   

Över tvåtusen bilder
Ewert Karlsson föddes 1918 i Mogata i Östergötland. Han gick tidigt med i RLF och stod Centern nära. Tidningen Land och Aftonbladet var hans fora, men också New York Times och en rad böcker.

EWK dog 2004. Hans familj har deponerat EWK:s 2052 efterlämnade bilder på Arbetets museum och ett bidrag på 1,5 miljoner kronor från Centern har gjort att museet kan ta hand om bilderna på ett tryggt sätt.

Alla bilder kan inte visas samtidigt, men det är tänkt att de ska bytas ut efter hand. Bilderna är tillgängliga för forskare.

”EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst” är det långa namnet på det nya permanenta museet i museet.

Där kan man nu också se bilder av dagens politiska illustratörer Riber Hansson, Helena Lindholm, Love Antell och Karin Sunvisson som fortsätter i EWK:s tradition.

Åke Svidén 

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn