LO har beslutat sälja 41 procent av aktierna i Aftonbladet till den norska mediekoncernen Schibsted. Tidigare var organisationen hälftenägare och behåller alltså en minoritetspost om nio procent.
 

 

Aftonbladet har under sin snart 180-åriga historia haft många ägare. Tidningens politiska färg har skiftat från liberal till konservativ och sedan LO:s köp av tidningen för femtio år sedan till socialdemokratisk.

Under kvällspressens gyllene år på sextio- och sjuttiotalen stod Aftonbladet i skuggan av Expressen, tidvis hade tidningen också ekonomiska problem.

Radikal
Med profilerad och radikal journalistik drog den till sig ungdomliga läsare och lockade efter hand en allt större del av arbetarrörelsens folk, det senare långtifrån självklart med tanke på det dåliga rykte den tidigare ägaren Kreuger hade haft inom arbetarrörelsen.

LO markerade att dess ägande var långsiktigt genom att tillföra kapital. Satsningen blev oväntat framgångsrik. 1996, samma år som Schibsted gick in som hälftenägare, passerade Aftonbladet Expressen i upplaga och tidningens försprång har sedan dess ökat, även om den tappat en del under senare år.

Uppgörelsen med Schibsted 1996 innebar att de norska ägarna tog över den affärsmässiga driften och risken. I gengäld erhöll LO en mindre fast utdelning på sina preferensaktier. Avtalet stadgade också att tidningens politiska färg skulle förbli oberoende socialdemokratisk.

Mångfald
Affärsmässigt sett innebär LO:s försäljning av aktiemajoriteten att Schibsted som ägare med över 90 procent av aktierna kan kvitta förlusterna i Svenska Dagbladet mot framtida vinster i Aftonbladet. Aftonbladet bidrar på ett överraskande sätt till mångfalden i svensk press.

Ägandet av medier spelar alltid en roll. För Aftonbladets framtida politiska profil torde dock inte veckans affär innebära någon förändring.

Liksom tidigare ska tidningens politiske chefredaktör utses av LO och denne ska ansvara för ledar-, debatt- och kulturredaktionerna, såväl för papperstidningen och nättidningen ”samt för eventuellt framtida nya utgivningsformer”. Det är en förhoppningsvis klar precisering av vad som ska gälla.

 

Underlig konstruktion
Den något underliga konstruktionen med Aftonbladet som en politiskt röd tidning i en koncern som företrädesvis ger ut borgerliga tidningar kommer alltså att bestå.

Utförsäljningen av Aftonbladet i två etapper har gett LO stora inkomster. En del av dem ska användas till nya mediesatsningar. Det ska bli spännande att se vilka nya medieprojekt LO tänker ge sig in på.