157.000 fler arbetslösa på ett år – 94.000 män och 63.000 kvinnor. 107.000 färre sysselsatta på ett år – 66.000 män och 41.000 kvinnor.

Det visar Statistiska centralbyråns (SCB:s) senaste siffror om läget på arbetsmarknaden i maj. Siffrorna avser befolkningen i åldrarna mellan 15 och 74 år.

Nu försvinner jobb snabbt även i kommunerna. Det är en skillnad mot tidigare under krisen. Då försvann jobben i den privata sektorn i allmänhet och i industrin i synnerhet.

Mellan maj 2008 och maj 2009 försvann 38.000 jobb i kommunerna och 48.000 jobb i den privata sektorn.

446.000 människor var arbetslösa i maj, enligt SCB. Den siffran är delvis för en statistisk synvilla. Det som SCB menar med arbetslös stämmer inte med vad ordet arbetslös betyder för vanligt folk.

157.000 av de arbetslösa studerade på heltid i maj. En gymnasist eller högskolestudent som söker extraknäck minst åtta timmar i veckan räknas som arbetslös i statistiken.

Med det sättet att räkna var 196.000 ungdomar mellan 15 och 24 år arbetslösa i maj. Det är en ökning med 69.000 på ett år och innebär att ungdomsarbetslösheten var 30 procent i maj. Den siffran används i jämförelser med övriga EU-länder.

Huvuddelen av arbetslösa ungdomarna, 101.000, var mellan 15 och 24 år.