Scania lovar att ingen anställd ska drabbas av sänkt ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan till följd av krisavtalet. Men löftet är svårt att leva upp till.

Sedan den 1 juni gäller ett krisavtal för samtliga Scanias anställda: Personalen arbetar fyra dagar i veckan och får lönen sänkt med tio procent.

Dessutom garanterar företaget att ingen ska få sänkt sjuk- och föräldrapenning till följd av lönesänkningen. Och om någon sägs upp efter avtalstidens slut ska lönesänkningen inte heller påverka a-kassan.

 

Lösningar
Sofia Vahlne, Scanias förhandlingschef, erkänner dock att reglerna inte är helt klara.

– Vi ska försöka hitta lösningar. Om vi inte gör det så betalar vi mellanskillnaden så att föräldra- eller sjukpenningen inte påverkas. Om någon får sänkt a-kassa så får vi i sista hand betala tillbaka lönesänkningen som en retroaktiv lön.

Krisavtalets lönesänkning gäller under kortare tid än sex månader och då påverkas inte den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

– Men om det blir flera krisavtal efter varandra går det inte att komma ifrån att SGI sänks genom att dela in dem i sexmånadersperioder, säger Maud Skogvard på Försäkringskassan.

 

Besvärligt
Och om ersättningen från Försäkringskassan sänks kan det vara svårt för ett företag som Scania att kompensera för det. Reglerna säger nämligen att avtalade ersättningar som ger mer än tio procent av lönen sänker ersättningen från Försäkringskassan.

Om arbetsgivaren fyller ut ersättningen för den som är sjuk eller föräldraledig sänker alltså Försäkringskassan sin utbetalning om beloppet är högre än tio procent av lönen.

Det kan bli ännu mer besvärligt att i efterhand kompensera för sänkt a-kassa. Om en arbetslös får någon form av lön från sin tidigare arbetsgivare så sänks nämligen dagpenningen lika mycket.

Carina Karlsson, chef för försäkringsjuridiska enheten hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ser dessutom en risk att a-kassan betraktar utfyllnaden från arbetsgivaren som ett avgångsvederlag.

Då blir den arbetslösa först helt utan ersättning en tid och får sedan den lägre nivån.

Måste prövas
Åke Ljunggren, föreståndare för IF Metalls a-kassa, säger att det är omöjligt att säga om Scanias garantier håller. Krisavtalet måste prövas mot a-kassans regler och för att göra det behövs ett konkret fall – en person som råkat illa ut.

– Vi har inte de fullständiga lösningarna, men på något vis ska vi hitta dem, säger Sofia Vahlne.

Och Scania är inte det enda företaget som lovar oförändrade ersättningar.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä berättar att många lokala krisavtal innehåller skrivningar om att betala tillbaka lönesänkningen om någon blir arbetslös.

Och Tomas Undin, biträdande förhandlingschef hos Teknikarbetsgivarna, vet att många som sluter krisavtal diskuterar garantier för a-kassan, sjuk- och föräldrapenning.

 


FAKTA / Tuffa tider för Scania
Scania tillverkar lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer.
Förra året bantade företaget personalstyrkan i Sverige med drygt 2.000 visstidsanställda till runt 10.000.
Bolagets vinst nästan raderades ut under första kvartalet i år och landade på 164 miljoner kronor.