Eden, Tito och Churchill 1953. Foto SCANPIX
 

BIOGRAFI. Tito, född 1892 som Josip Broz i den kroatiska byn Kumrovec, torde vara en av de mest lämpade gestalterna att skriva en biografi om, ifall man samtidigt har ambitionen att berätta ett sekels dramatiska historia.

Björn Kumms politiska biografi är inget slätkammat portätt av Habsburgaren, Agitatorn, Partisanen, Marskalken och Folkets diktator.

Den komplexa person Kumm skildrar gör att okritiska beundrare av Tito blir tvungna att tugga i sig ett och annat man helst velat slippa läsa om. Men även de som ogillar Tito och efter Jugoslaviens sönderfall lagt skulden för kriget på 1990-talet på den döde före detta ledaren.

Det svart-vita visar sig som oftast vara ganska gråmelerat.

Oheliga allianser

Kapitlet ”Partisanen 1941-45” är lika mycket en stilstudie av krigens oheliga allianser, som av beundransvärt ståndaktig motståndskamp mot till synes övermäktiga fiender.

Och dessa år i bergen gjorde Tito till en storpolitisk balanskonstnär. Opportunist och vindflöjel, skulle andra säga.

Ett alternativ

Björn Kumm väjer inte för minde smickrande sidor hos "Folkets diktator".

Det förtar dock inte Titos betydelse för tillkomsten av den alliansfria rörelsen, som ett politiskt alternativ mellan väst och öst.

 

Biografi: Tito : folkets diktator.

Författare: Björn Kumm.

Förlag: Historiska Media.
 
Ingemar Nilsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn