Förhandlingarna om ett krisavtal på Volvo Lastvagnar har strandat. I går ratade företaget fackets slutbud, men medlemmarna i IF Metallklubben ska ändå rösta om företagets slutbud.

– Vi vill ha en omröstning så att alla får vara med och fatta beslutet, säger Jan-Olov Carlsson.

För en dryg vecka sedan sa IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar i Göteborg ja till ett krisavtal och varslen på 335 anställda drogs tillbaka. På fabriken i Umeå har förhandlingarna gått trögare. I går avslutades de i oenighet.

– Vi har sträckt oss så långt vi kunde. Jag förstår inte varför företaget inte tog vårt slutbud, säger William Frank, klubbordförande i Umeå.

Några dagar
Han säger att det egentligen bara är fem eller sex dagar som skiljer företagets förslag från fackets.

– Vi vill att dagarna ska läggas till i arbetstidsbanken, som en tidsskuld, medan företaget vill ha stoppdagar, säger han.

Volvo kräver i stället en uppgörelse som är nästan identisk med den som redan träffats för de anställda på Volvo Powertrain i Skövde och Köping. Umeåarbetarna skulle då få betydligt sämre villkor än sina kollegor i Göteborg.

I företagets förslag kan arbetstiden kortas och lönen minskas med maximalt åtta procent varje månad. Dessutom fryser löneökningar och pensionsinbetalningar inne.

– Det får våldsamma konsekvenser. Det är stora belopp som de anställda förväntas avstå, som mest upp till 33.000 kronor, säger Jan-Olov Carlsson, vice klubbordförande.

Alternativ: varsel
Trots att facket inte gillar förslaget, ska medlemmarna få säga sitt. Alternativet till krisavtalet är nämligen att varslet på 320 metallare i Umeå, ligger kvar.

– Det är höga insatser och stora konsekvenser. Det är ingen normal facklig situation utan väldigt mycket känslor och åsikter inblandade. Trots det unika läget, att vi inte har en överenskommelse med företaget, så är det enda rätta att medlemmarna får säga sitt, säger Jan-Olov Carlsson.

När omröstningen ska hållas är ännu inte klart, men medlemmarna ska få information om förslaget under veckan. Omröstningen ska sedan ske så snart det går, enligt facket.