Hittills har alla som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin fått aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Nu är det slut med det.

En del av de långtidsarbetslösa som börjar i jobb- och utvecklingsgarantins tredje steg blir av med den inkomsten.

Det som återstår är att söka socialbidrag.

Premiär för steg tre

Jobb- och utvecklingsgarantin har funnits i snart två år – så länge att det är premiär för tredje steget. Där hamnar de arbetslösa efter 450 dagar i garantin.

Och sedan i dag har Arbetsförmedlingen koll på vilka de är. Nu talar datasystemet om när någon ska över till tredje steget. Vederbörande får ett brev som berättar om det.

De som blir av med aktivitetsstödet får ytterligare ett brev, och det kommer från Försäkringskassan.

Ingen har räknat
Men ingen vet hur stor den gruppen är. Bara de som hade a-kassa innan de hamnade i jobb- och utvecklingsgarantin får behålla aktivitetsstödet.

Hittills har 434 personer börjat i tredje steget och utför arbetsuppgifter som exempelvis fritidsledare, butiksbiträde och vaktmästare. Arbetsförmedlingen är noga med att understyrka att det här är arbetsuppgifter som inte skulle bli gjorda annars.

Allt som allt är 4.250 sysselsättningsplatser klara för dem som börjar i tredje steget. De finns framför allt i offentlig sektor och hos ideella organisationer.

140.000 personer
Arbetsförmedlingen bedömer att det måste fram ytterligare 2.000 platser i månaden under det närmaste året för att klara av att ta emot alla som börjar i tredje steget.

De långtidsarbetslösa blir nämligen stadigt fler:

I dag deltar 55.000 personer i jobb- och utvecklingsgarantin. Innan året är slut har antalet ökat till 70.000. Nästa år ökar antalet till 100.000. Under 2011 och 2012 beräknas mellan 120.000 och 140.000 personer delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

FAKTA / Så hög är ersättningen
Aktivitetsstödet är 65 procent av lönen, högst 680 kronor om dagen, för dem som hade a-kassa innan de hamnade i jobb- och utvecklingsgarantin. De som inte hade a-kassa får det lägsta stödet, 223 kronor per dag.