LO säljer 41 procent av Aftonbladet till den norska storägaren Schibsted. De nya pengarna ska LO bland annat satsa på nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Efter affären äger Schibsted 91 procent av aktierna i Aftonbladet medan resterande 9 procent blir kvar i LO:s ägo.

– Schibsted var intresserade av att göra förändringen med tanke på deras koncernstruktur i Sverige. De såg fördelar både styrningsmässigt, ekonomisk och skattemässigt, säger LO:s ekonomichef Kjell Ahlberg.

Chefredaktör
Avtalstexten har samtidigt förtydligats så att LO:s kontroll över det opinionsbildande materialet blir klarare. LO kan fortsatt bestämma över vem som ska vara chefredaktör för ledar-, debatt- och kulturavdelningarna i papperstidningen.

Vetorätten gäller också nättidningen Aftonbladet.se och alla eventuella framtida nya distributions- eller utgivningsformer.

LO får också behålla två styrelseposter i Aftonbladet.

– Vi kunde leva med det avtal som redan fanns, men vi såg att det fanns möjligheter att förbättra och tydliggöra texten från 1996 och dessutom få lite pengar för besväret. Vi är nöjda med det avtal vi nu har, säger Kjell Ahlberg.

Priset hemligt
I affären 1996 sålde LO 49,9 procent av Aftonbladet till Schibsted. Priset den gången var cirka 370 miljoner kronor och Aftonbladet var då fortfarande något mindre än Expressen. I dag är Aftonbladet cirka 30 procent större än konkurrenten Expressen. Men priset för den nya affären är inte offentligt.

– Vi har kommit överens med Schibsted om att avvakta med den informationen. Det hänger ihop med att Schibsted är börsnoterat i Norge, säger Kjell Ahlberg.

Samtidigt som LO behåller greppet om åsiktssidorna i Aftonbladet får organisationen ett tillskott som åtminstone delvis redan är öronmärkt för ytterligare satsningar på nyhetsförmedling och opinionsbildning.

– Vi har tagit beslut i LO:s styrelse om att vi ska titta på vad vi kan göra inom de här områdena, under förutsättning att det här avtalet gick igenom.

Vilka satsningar blir det?

– Under hösten kommer vi att konkretisera planerna.

Att affären är framtagen på förslag av Schibsted följer ett mönster från den norska mediekoncernen att ta ett fastare grepp över sitt ägande i Sverige.

I februari i år bildades bolaget Schibsted Sverige som nu har ett kraftfullt majoritetsägande över tre svenska mediabolag; Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Schibsted Tillväxtmedier som äger nättidningarna E 24 och Jobb 24.

– Affären innebär att Schibsted Sveriges organisation blir tydligare och att Aftonbladet blir en mer integrerad del av vår nya koncern, säger också Schibsted Sveriges vd Raoul Grünthal i ett pressmeddelande.

Krisdrabbat
Schibsted är ett av Skandinaviens största medieföretag med ett ägande som omfattar de norska tidningarna Verldens Gang och Aftenposten. Koncernen äger också norska TV 2 och TV Norge.

Liksom många andra mediaföretag har Schibsted drabbats av dagens kris. Under det senaste året har aktiekursen rasat från 141 norska kronor till bottennoteringen 27 kronor.

Därefter har aktien återhämtat sig till i dag köpas för 61 kronor.

Schibsted är sedan några veckor tillbaka på väg att genomföra en nyemission, det vill säga ge ut nya aktier, som ska öka kapitalet med 1,3 miljarder norska kronor.