En kvinna i Jönköping hann bara jobba på ett äldreboende i ett par timmar då hon fick gå hem för att ”hennes svenska var för dålig”. Diskriminerande, anser DO. Kvinnan får 35.000 kronor i ersättning.

Kvinnan hade via arbetsförmedlingen fått en praktikplats på ett äldreboende i Jönköpings kommun. I två timmar hann hon visa sina färdigheter innan områdeschefen sa åt henne att gå hem för att hon inte behövdes. Orsaken var ”att hon inte talade så bra svenska”.

Kvinnan vände sig till det som fram till årsskiftet hette ombudsmannen mot etnisk och religiös diskriminering. Utredningen visade att problemet inte låg hos kvinnan, och hennes språkkunskaper, utan hos arbetsplatsen som var rörig och brast i arbetsledning.

Den nuvarande myndigheten diskrimineringsombudsmannen (DO) har tagit över ärendet. Tillsammans med kvinnan har DO och Jönköpings kommun nu nått en förlikning på 35.000 kronor i ersättning till kvinnan.

– Det är tyvärr vanligt att arbetsgivare nekar arbetssökande anställning eller praktik med hänvisning till dåliga språkkunskaper, utan att detta kan motiveras med vad jobbet kräver. Många gånger används det som svepskäl och får till följd att personer med utländsk bakgrund missgynnas på arbetsmarknaden, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna i en kommentar.