Företaget United Minds har på McDonald’s uppdrag jämfört årsinkomsten för utrikes födda som arbetade på McDonald’s för tio år sedan, med årsinkomsten hos utrikes födda i allmänhet. Skillnaden är dramatisk. De som har jobbat på McDonald’s tjänar nästan 20.000 kronor mer om året när vi jämför medianinkomsten. Om hela gruppen utlandsfödda hade haft samma utveckling med ett tidigt inträde på arbetsmarknaden och samma inkomst skulle det innebära över två miljarder kronor extra i skatteintäkter. Det här understryker att alla tjänar på en bättre integration, individen, företagen och samhället.

 

Många pratar om hur viktigt det är med integration. Men den stora klyftan mellan utrikes födda och inrikes födda kan inte överbryggas om inte fler arbetsgivare ger alla chansen till ett jobb. Jag menar att det är företagen som måste integreras i det mångkulturella samhället, inte tvärtom.  Ett tidigt inträde på arbetsmarknaden gör skillnad. Du får arbetslivserfarenhet och kan påbörja en yrkeskarriär. För individen leder det till högre inkomst, och för samhället till högre skatteinkomster.

 

Mångfald

 

Arbetslösheten och antalet konkurser som ökar drabbar ungdomar och grupper som står långt från arbetsmarknaden värst, bland annat utlandsfödda. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten kommer att öka med 225.000 till totalt 520.000 personer 2010 i hela riket. Konsekvensen blir ökande ungdomsarbetslöshet och att integrationen försvåras och försenas.

 

Hos oss arbetar cirka 12.000 personer, omkring en tredjedel har utländsk bakgrund. Mångfalden på vår arbetsplats leder till flera fördelar; rekryteringspotentialen blir större, kompetensen och kreativiteten ökar och konkurrenskraften förbättras.

 

Vi tror att en nyckel till framgång ligger i att erbjuda anställda möjligheter att utvecklas från första arbetsdagen genom internutbildning. Men viktigast är nog ändå själva synsättet. Det handlar om att se individer, deras kompetens och utvecklingsmöjligheter, oavsett bakgrund. Fler företag måste se mångfalden som en affärspotential.

 

Interna karriärvägar

 

Företagen kan bidra till ett mer integrerat samhälle genom att se över sina rutiner vid rekrytering, inrätta traineeprogram och satsa på internutbildning.

 

I vårt fall är ett systematiskt utbildningsprogram en viktig del, det startar redan det första arbetspasset på restaurangen och i dag kan våra medarbetare till och med studera internt på universitetsnivå genom ett samarbete med Lunds universitet. Vi jobbar även aktivt med interna karriärvägar, vilket gör att vi har många chefer med utländsk bakgrund, från restaurangerna hela vägen till ledningsgruppen.

 

Myndigheter och kommuner borde i högre utsträckning starta strategiska samarbeten med arbetsgivare kring exempelvis introduktionsprogram för flyktingar, praktikmöjligheter och mentorprogram. Samverkan är viktigt om vi vill öka förtroendet för aktörer som Arbetsförmedlingen och utbildningar som Svenska för invandrare, SFI. I dag finns en förtroendeklyfta mellan myndigheterna och många arbetsgivare som försvårar integration.

 

Det segregerade Sverige är väldigt tydligt på arbetsmarknaden. Situationen är förödande för de människor som drabbas. Om fler företag vågar ge anställda chansen att utvecklas, oavsett vad man heter i efternamn, då har vi kommit en bit på vägen. Jag är övertygad om att lösningen är ett tidigt inträde på arbetsmarknaden. Det är avgörande för att alla ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, oavsett bakgrund.

 

Raymond Mankowitz

 

Kommunikationsdirektör, McDonald’s