Finansmarknaden ska inte kunna vältra över kostnader och risker på skattebetalarna. LO-ekonomen Ola Pettersson uppmanar därför regeringen att ta ut högre avgifter i de statliga garantisystemen.

– I och med att det finns en statlig garanti för banksektorn kan bankerna låna billigt. Långivarna vet ju att de alltid kommer att få tillbaka pengarna, antingen från bankerna eller från staten, säger Ola Pettersson.

Att ha statliga bankgarantier är nödvändigt, anser han, eftersom det är oerhört kostsamt om banksystemet inte fungerar.

Men därmed blir den statliga garantin också ett bidrag till bankerna som gör att risktagandet ökar i finanssektorn.

Höjda premier
I en rapport föreslår därför Ola Pettersson att hela kostnaden för de statliga garantierna bör läggas över på bankerna genom höjda premier. Och de banker som tar stora risker bör betala högre premier än andra.

En följd blir enligt Ola Pettersson att hela finanssektorn minskar, men det behöver inte vara av ondo.

– Vissa finansiella instrument och investeringar blir inte längre lika attraktiva, men den utvecklingen ska man välkomna. Det leder till lägre risker i ekonomin och lägre risk för att skattebetalarna ska behöva gå in och stötta finanssektorn.

Även dagens EU-regler för hur stort kapital bankerna ska ha måste ändras, anser Ola Pettersson. I dag blir kraven hårdare ju sämre det går för bankerna, vilket bidrar till att bankerna går ännu sämre.

Otydlig riskhantering

Hur dåligt det är ställt med en banks tillgångar avgörs också av otydliga riskhanteringssystem inom branschen själv, och av privata ratinginstitut som dessutom tar betalt från de banker och de institut som de ska bedöma.

– Enkla och tydliga mått på kapitalkrav skulle leda till att bankerna håller mer av eget kapital, riktigt kapital, säger han.

Ola Pettersson vill också se en central EU-baserad finansinspektion och att Sverige sätter en gräns för hur stora dagens banker kan bli. Att Sverige bara har fyra storbanker som behärskar större delen av marknaden är inte bra, och konkurrensen får inte minska ytterligare, anser han.

– Vi kommer att få bubblor och ekonomiska obalanser även om förslagen genomförs, men det handlar om att vi ska ha regler och tillsyn som gör att det finansiella systemet klarar stora påfrestningar. Det är ett stort misslyckande att det finansiella systemet tilläts bli så bräckligt som det nu är, tycker Ola Pettersson.

 

 

FAKTA / Bankstödet

Staten har sedan förra året förstärkt stödet till banker och till dem som satt in pengar på bankerna. De främsta tre typerna av statliga garantier är följande:

• Insättningsgaranti.
Alla insatta pengar upp till ett värde av 500.000 kronor per person och bank garanteras av staten. Om banker går omkull ger staten tillbaka de insatta pengarna.

• Stabilitetsfond.
Alla banker ska vara med i en stabilitetsfond som kan ge dem bidrag i en ekonomisk knipa. Bankerna ska betala en obligatorisk avgift till fonden från augusti 2009.

• Garantiprogram.
1 500 miljarder kronor i en statlig garanti för bankernas nya upplåning. Att vara med i garantiprogrammet är frivilligt och kostar pengar. Banker som deltar får en lägre obligatorisk avgift till stabilitetsfonden.