Mina Sahragard och Neji Noumi diskriminerades och trakasserades när de skulle lära sig köra buss. Diskrimineringsombudsmannen agerade – och nu får de ersättning från utbildaren.

– Men pengarna är ingenting jämfört med det jag har gått igenom, säger Mina Sahragard.

DO har träffat en förlikning med Yrkesakademin i Örebro som ger Mina Sahragard 60.000 kronor och Neji Noumi 40.000.

Båda upplevde att de utsattes för flera kränkande kommentarer om sitt etniska och religiösa ursprung när de gick en bussförarutbildning hos Yrkesakademin.

Talar bra svenska
Utbildaren bedömde att ingen av dem skulle klara att bli godkända och rekommenderade därför Arbetsförmedlingen att avbryta deras utbildning i förtid.
Ett av skälen som angavs var att kvinnan talade dålig svenska.

Detta trots att hon klarade den första förberedande kursen, där basämnen som svenska och matematik ingick.

– Jag talar bra svenska. Jag har bott i Sverige i över 20 år och har gått svenskt gymnasium och flera kurser, säger Mina Sahragard, som också fick höra att hennes ben inte räckte ner till pedalerna, att hon skulle äta gröt för att växa samt att BMW var en ”blattebil”.

Mina Sahragard kör just en BMW.

Nådde målet
Hon berättar att hon inte fick övningsköra lika mycket som de andra. Och hon säger att läraren bad henne att göra om ett teoriprov – trots att hon hade alla rätt. Resultatet var bra även den andra gången, men hon fick ändå inte fortsätta sin utbildning.

– De som höll i den ville inte att vi skulle få vårt busskort, säger Mina Sahragard.

Neji Noumi har liknande erfarenheter. 

Men ingen av dem gav upp sina ambitioner efter att de tvingats sluta på Yrkesakademin. I stället påbörjade de en annan bussförarutbildning.

Och i dag har båda nått sina mål.

– Jag fick höra att jag aldrig skulle bli busschaufför. Men nu jobbar jag som det i Stockholm.  Det går mycket bra och jag trivs bra, säger Neji Noumi.

Fördomar
Mina Sahragard fick i veckan besked om att hon ska få börja köra buss för Swebus i Örebro till hösten.

Enligt Karin Lundin, jurist vid DO, handlar båda fallen om rätten till en yrkesutbildning som leder till arbete.

– Det är väldigt allvarligt att man blir trakasserad och dessutom av lärarna på utbildningen, säger hon.

DO anser att Yrkesakademins beslut att föreslå Arbetsförmedlingen att utbildningen skulle avbrytas baserar sig på fördomar.

– Det är dessutom diskriminering på flera grunder i det här fallet, särskilt när det gäller kvinnan, som dessutom har känt sig utsatt på grund av sitt kön, säger Karin Lundin.

Lars-Göran Hagström, vd för Yrkesakademin, utesluter inte att trakasserande uttalanden har kommit från lärarna.

– Vi kan misstänka att vår personal inte har uttryckt sig rätt och att saker kan ha missuppfattats. Det är bara att beklaga att det har hänt, säger han.

Yrkesakademin har inte längre kvar bussförarutbildningen i Örebro, men har anlitat en konsult som åker runt bland alla akademins lärosäten i landet och undervisar personalen i diskrimineringsfrågor.

 

 

FAKTA / Så ser lagen ut
Diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen övervakar att lagen följs.