Antalet arbetslösa män fördubblades mellan maj 2008 och maj 2009. 129.000 män var arbetslösa i maj jämfört med 65.000 i maj förra året. Antalet arbetslösa kvinnor ökade med 50 procent till 87.000 maj.

Det visar Arbetsförmedlingens nya siffror.

Allt som allt var 216.000 öppet arbetslösa i maj – en ökning med 94.000 på ett år. Ytterligare 115.000 arbetslösa, 62.000 män och 53.000 kvinnor, deltog i olika åtgärder. 88.000 av dem deltog i antingen jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för unga. Däremot minskade de som får arbetsmarknadsutbildning från 5.000 i maj förra året till 4.000 i år.

Ungdomsarbetslösheten fördubblades mellan maj 2008 och maj 2009. 35.000 ungdomar mellan 18 och 24 år var arbetslösa i maj – plus 18.000 på ett år.

Antalet arbetslösa över 55 år ökade från 19.000 till 28.000 på ett år.

 

8.700 varslades om uppsägning
8.700 personer varslades om uppsägning i maj. Det är en ökning med 3.600 på ett år – men siffran är ändå lägre jämfört med hur det såg ut varje månad under halvåret innan.

Och nu är det inte längre enbart industrin som drabbas. Antalet varsel som lika stort i den privata tjänstesektorn 2.300, som i industrin. Under halvåret fram till maj varslades framför allt industriarbetare.

I maj varslades nästan lika många som arbetare – 4.200 tjänstemän och 4.300 arbetare.

Dessutom ökade varslen i offentlig sektor. Där varslades 1.200 personer i maj. Av dem jobbar 800 i kommunerna.
 

Fler varslade blir arbetslösa

Fler varslade blir arbetslösa. Av de som varslade i november 2008 var 58 procent anmälda som arbetsförmedlingen som arbetslösa. Det är en fördubbling på ett år.

30.000 nya, lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i maj i år – hälften så många som i maj för ett år sedan.