Uddeholm i Hagfors har i dag träffat en ny uppgörelse med facken om sänkta löner, med målet att företaget ska klara sig igenom krisen utan att säga upp fast anställda.

 
Uppgörelsen innebär att alla heltidsanställda, från vd och nedåt, avstår tio procent av lönen under två perioder: 1 september – 30 november 2009 och 1 januari – 31 mars 2010.
 
Arbetstiden påverkas inte, men de anställda ska erbjudas kompetensutveckling eller friskvård under fyra timmar per vecka.
 
Starkt stöd
Därmed liknar avtalet den krisuppgörelse som Uddeholm slöt i våras, och som blev känd som det första krisavtalet i landet. Den uppgörelsen sträcker sig från den 1 mars till och med 30 juni 2009.
 
– En medlemsomröstning visade att en klar majoritet av våra medlemmar, ungefär 85 procent, gav sitt stöd för en fortsättning på den tidigare krisuppgörelsen, säger Hans-Olov Stöllman, IF Metalls ordförande vid Uddeholm Tooling i Hagfors.
 
Inga uppsägningar
Trots kraftigt minskad orderingång har Uddeholm Tooling lyckats undvika att säga upp fast anställda, och enligt informationschefen Boo Rundqvist har det första krisavtalet varit en viktig orsak till det.
 
Samtliga fack vid Uddeholm – IF Metall, Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer – står bakom den nya uppgörelsen, som alltså innebär att de anställda får full lön semestermånaderna juli och augusti, och även julmånaden december.
 
– Avtalet innehåller klausuler om att facken och företaget ska stämma av utvecklingen med jämna mellanrum, säger Hans-Olov Stöllman. Vi ska inte ha sänkt lön ända till den 31 mars om konjunkturen skulle vända tidigare.
 
Uddeholm Tooling tillverkar verktygsstål, alltså formar som används i olika industrier för att göra detaljer i exempelvis plast och plåt. På sikt planerar företaget att bygga ut produktionen, och såväl facken som ledningen ser det som viktigt att behålla all personal för att klara utbyggnaden.