Att neka en gravid kvinna fortbildning, för att hon sak vara föräldraledig, är missgynna föräldralediga, slog Arbetsdomstolen (AD) i dag fast. En sjukgymnast som inte fick gå den kurs hon sökt får nu 25.000 i skadestånd.
 
Sjukgymnasten i Stockholm ville gå en kurs i idrottsskador. Hon hade vid ett utvecklingssamtal blivit uppmuntrad av sin chef att söka fortbildning, och trodde att saken därmed var klar. 
 
Svårt förankra kunskaperna
Men kvinnan var gravid och kursen skulle hållas veckan före hennes beräknade förlossning. Landstinget i Stockholm avslog därför ansökan. Det skulle bli svårt för henne att förankra de nyförvärvade kunskaperna då hon skulle vara bort länge från arbetet, ansåg landstinget. I stället uppmuntrades kvinnan att söka kursen igen när hon var tillbaka efter föräldraledigheten. 
 
Sjukgymnasten tog fallet till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som ansåg att det antingen rörde sig om diskriminering eller ett brott mot föräldraledighetslagen. Enligt lagen ska ingen missgynnas på jobbet för att den är eller har varit föräldraledig. DO tog därför fallet till Arbetsdomstolen och i dag kom domen. 
 
Lagbrott
AD gav ombudsmannen rätt. Att kvinnan fick avslag på sin ansökan berodde på att hon skulle vara föräldraledig, Därmed missgynnades hon på grund av ledigheten och landstinget bröt mot föräldraledighetslagen, slog domstolen fast.
 

Kvinnan får nu 25 000 kronor i skadestånd.