Internationella valutafonden (IMF) beskylls ofta för att gå de stora ekonomiernas ärenden. Men IMF borde i stället bli den institution världen behöver för att undvika framtida finanskriser.

 

Förslaget kommer från ekonomijournalisten Olle Rossander och förre statssekreteraren Karin Rudebeck i en rapport för organisationen Global Utmaning.

 
– Att sitta på läktaren och kasta tomater gynnar ingen. Man måste komma med förslag och helst genomförbara förslag, säger Olle Rosander.
 
Att varken insyn, tillsyn eller regleringar har fungerat är uppenbart. Därför har vinstbegär och avkastningskrav kunnat bli högre än vad ekonomin i många sektorer klarat av.
 
Marginaler saknas
Resulterat har blivit att företagen inte haft någon marginal kvar den dag lågkonjunkturen slog till.
 
– Man klarar i dag inte en svacka utan att skrika efter statliga bidrag eller att göra en nyemission (få penningtillskott från aktieägarna), säger Olle Rosander.
 
Rapporten ger en rad förslag.
 
Det mest vidlyftiga är att göra om Internationella valutafonden (IMF) till själva navet i den tillsyn många ropar efter.
 
– Den instans som stått bakom de tyngsta ekonomiska besluten i dag har varit G20-länderna, säger Karin Rydebeck.
 
– Men G20 innehåller bara de största ekonomierna och är inte demokratiskt. Därför behöver vi ett reformerat IMF, säger hon.
 
Ekonomiskt världsråd
Men även i denna nyordning betyder ekonomisk makt mycket och rapporten föreslår därför att IMF inrättar ett nytt ekonomiskt världsråd som ska bestå av personer med hög ekonomisk kompetens som bara representerar sig själva.
 
De ska kunna ta upp frågor men inte ha makt att besluta om förändringar.
 
Rapporten vill också öka kontrollen av de ratinginstitut som investerare följer när de bestämmer var de ska placera sina pengar.
 
– Att ratinginstituten tar betalt av dem de ska granska visar att det behövs ett nytt system och att subprimelånen i USA (de bolån som startade hela finanskrisen) fick högsta ratingbetyg, AAA, är förskräckligt, säger Olle Rossander.
 
"Farligt ge makt åt IMF"
Nationalekonomen Stefan de Vylder som länge följt IMF:s arbete tvivlar på att det går att förändra organisationen.
 
– Jag tror det är farligt att ge mer makt åt IMF. Så sent som i juli 2008 sa IMF att Islands långsiktiga tillväxtmöjligheter var ”avundsvärda” trots att läget var katastrofalt, de har alltid spelat en procyklisk roll där de i stället förstärkt konjunkturförändringarna och deras linje är att statliga pengar alltid är fel.
 
– Det viktiga är i stället att få in fler aktörer och ge utrymme till fria motkrafter, säger Stefan de Vylder.