Din ålder kan användas som grund för diskriminering och fördomar.

– De mest påtagliga konsekvenserna av åldersdiskriminering finns fortfarande på arbetsmarknaden, säger forskaren Fredrik Snellman. 
 
När en äldre granne dör kanske vi säger att han dog för att han var gammal. Det är en förklaring som få skulle ifrågasätta. Andra gånger kan ord som ”gammal” och ”äldre” medvetet eller omedvetet användas för att särbehandla människor. 
 
Den så kallade ålderismen kan smyga sig in när vi pratar, i reklamen och på arbetsplatserna.
 
Vid årsskiftet infördes en lag som förbjuder diskriminering på grund av ålder i arbetslivet.
 
– De flesta kan se att de själva skulle kunna hamna i den situationen, säger Fredrik Snellman, Umeå universitet, som har studerat ålder som särbehandlande omständighet i samhället.
 
– Men när det gäller risken för att särbehandlas på grund av ålder i andra sammanhang är folk inte lika benägna att identifiera sig som en del av den utsatta gruppen, fortsätter han.
 
Illusion
Vanligtvis skjuter yngre personer upp tankarna på ålderdomen.
 
– Vi lever i någon illusion där vi skjuter problemen framåt. Men när man sedan är 63 år och jobbet i stället ges till en som är 33, då kan man inte göra så mycket åt det. 
 
Att bli särbehandlad på grund av sin ålder kan faktiskt också vara något positivt.
 
– Jag själv säger att jag är för gammal för att gå på krogen för att jag inte längre vill vara där. Det accepteras av omgivningen, säger Fredrik Snellman.
 
"Jävligt ord"
Under arbetet med sin avhandling har han slagits att ålderismen egentligen berör alla människors vardag.
 
Åldern kan vara olika laddad för olika personer. En man i Fredriks Snellmans studier tyckte att ålderspension var ett ”jävligt ord”.
 
– Då tystade en annan person i samma fokusgrupp ner det och legitimerade ordet med att säga: ”de måste göra så här för att göra skillnad mellan ålderspensionärer och sjukpensionärer”.
 
Attitydfråga
Sam Sandberg, ordförande i Svenska kommunalpensionärernas förbund, anser att budskapet i tidningar och tv är att unga och vackra har det högsta värdet.
 
– Trots att vi är så många pensionärer i Sverige, 1,8 miljoner ålderspensionärer, säger han.
 
Enligt honom försöker pensionärsorganisationerna avsätta tid till att prata om attityder till gamla människor.
 
– Det här ämnet ligger i tiden, säger han.