Arnold som skyddsängelrobot i Terminator 2.   Foto SCANPIX
     

KRÖNIKA. I actionklassikern Terminator I skildras en framtid där maskiner har tagit över världen.

 

Spillror av människosläktet lever kvar underjordiskt men det ser mörkt ut.

 

I ett sista försök att rädda människan från undergång skickas en kämpe tillbaka till vår samtid med ett uppdrag:

 

Han ska avla den förutspådda och efterlängtade gerillaledare som ensam kan leda människorna till seger mot maskinerna.

 

I hasorna har han en robot (kongenialt spelad av Arnold Schwarzenegger) programmerad att döda både honom och kvinnan som ska föda framtidens Messias.

 

Terminator I visar fint hur messianism förutsätter kris. I hårda tider växer drömmarna om en frälsare, inte bara bland religiösa.

 

Barack Obama skulle knappast blivit den sekulära messiasgestalt han är i mångas ögon om inte västerlandet varit på väg utför.

 

Olika tidsskikt

Helt rätt i tiden känns det alltså att kulturtidskriften Subaltern gör ett temanummer om messianism.

Fenomenet analyseras här inte ur samtidspolitiska eller popkulturella aspekter; varken Terminator eller Obama nämns.

 

Ingången är filosofisk och redaktionen ankrar strängt i judendomens idéer.

 

Judisk messianism silas genom tidsskikt. Text presenteras av och om 1100-talsrabbinen Maimonides, centralgestalt i judiskt tänkande. Genom religionshistoriker från 1900-talet som Gershom Scholem och Jacob Taubes sätts nytt ljus på uråldriga föreställningar.

 

Det skapar dynamik. Till dynamiken bidrar också spänningarna i numret mellan dikt och essä.

 

Den meningsskapande människan

I sin analys av Birgitta Trotzigs En berättelse från kusten visar Anna Holmström hur Trotzig låter 1400-talets vedermödor bilda fond för en iscensättning av ”en mytisk struktur som tillskriver skapelsen mening”.

 

Ett frö till hyfsad definition av messianism finns i de orden.

 

Människan är meningsskapande till sin natur.

 

Slängs hon ut i meningslöshet måste något rädda henne, om inte annat så meningsskapandet i sig, själva idén om möjlig räddning.

 

Tidskrift: Subaltern.

Utkommer med: 3 nr/år.

Läs också: Förlagets presentation av tidskriften.

Maria Küchen

Skriv ett brev till kulturredaktörn